Srdce Veže
Heart of a Tower

animation » production
SK - BE - CZ | far. > col. | 80 min. | dobrodružný film > adventure

Srdce Veže

There is absolutely nothing to like about these grey, steep concrete blocks mother made me move to. No wonder dad doesn’t want to visit or even call. Nobody cares about me anymore. So I will stop caring as well. It’s time to go. Riki, a 10 year old boy, runs away from home, following a mysterious emergency signal sent by a shiny stone. The strange artefact seems to have a mind of its own, it takes Riki to the breathtaking parallel world of “Yourland” where wonderful machines roam golden deserts, monkeys and ravens talk and science peacefully coexists with nature. The shining stone merges with Riki by hiding in his heart and asking him for protection. It seems everybody in Yourland is eager to procure this treasure, as it is the core of Yourland’s power and owning it gives a great deal of influence. Who should Riki share his secret with? His new cheeky friend, Emma? Metal Man, the mighty robot? Tidling, a monkey general? Or nobody? Who can he trust? We accompany Riki on his enchanting adventurous journey full of perils, traps and humor, to restore the stone, also called the “Heart of a Tower”, to its „nest”. It’s the only way for Riki to make it back home and save his own heart.
>>
Mama ma prinútila presťahovať sa do tohto škaredého vysokého paneláku na tomto šedivom sídlisku, ale mne sa tu vôbec nepáči. Ani sa nečudujem, že oco nás nechce prísť pozrieť a ani nezavolá. O mňa sa už nikto nezaujíma. Ja sa teda tiež nebudem. Je čas ísť. Riki, 10 ročný chlapec, utečie z domu za záhadným núdzovým signálom, ktorý vysiela neznámy žiarivý kameň. Tento zvláštny predmet má podľa všetkého čarovnú moc a odnesie Rikiho do neuveriteľného sveta “Tvojazem”, v ktorom sa obrovské chodiace stroje potulujú po púšti, opice a krkavce rozprávajú a veda tam v mieri spolunažíva s prírodou. Náš žiarivý kameň sa spojí s Rikim. Ukryje sa v jeho hrudi a chce, aby ho ochránil a nikomu o ňom nepovedal. Vyzerá to však, že každý v Tvojazemi po ňom túži, keďže je v nej zdrojom všetkej energie. Ten, kto by tento poklad získal, by spolu s ním nadobudol aj veľkú moc. S kým by sa mal Riki o svoje tajomstvo podeliť? So svojou novou drzou kamarátkou Emmou? So Železný mužom, super-robotom? S Tidlingom, opičím generálom? Alebo radšej s nikým? Komu môže naozaj veriť? Spolu s Rikim sa vydávame na magickú dobrodružnú cestu plnú nebezpečenstva a nástrah, ale aj zábavy, aby sme spoločne vrátili tento kameň, nazývaný aj “Srdce Veže”, na svoje miesto. Je to to jediné, čo môže Rikimu pomôcť vrátiť sa domov a zachrániť tak aj vlastné srdce.


Director > Réžia Peter Budinský
Story > Námet Patrik Pašš ml.
Screenplay > Scenár Katarzyna Gondek, Peter Budinský, Barbora Budinská, Phil Parker
DOP > Kamera -
Editor > Strih Jan Hameeuw
Music > Hudba -
Set Design > Architekt -
Costumes > Kostýmy -
Sound >  Zvuk Jan Paul, Ludvík Bohadlo
Animation >  Animácia -
Cast >  Hrajú -
Filmography > Filmografia Peter Budinský (1983)

debut

Producer > Producenti Peter Badač (SK), Barbora Budinská (SK), Jan Hameeuw (BE)
Production > Produkcia BFILM (SK)
Co-production > Koprodukcia plutoon (SK), Stacka (BE), BFILM.cz (CZ), Rozhlas a televízia Slovenska (SK)
o o
Budget > Rozpočet  3 295 000 € 
Support > Podpora Ministerstvo kultúry SR, Audiovizuálny fond, MEDIA Programme, Bratislavský samosprávny kraj, Státní fond kinematografie, screen.brussels 
Co-production Forums > Koprodukčné trhy a fóra   Animafest Zagreb 2013; Cartoon 360 2014; Anifilm 2014; Fantoche 2015; PAF 2015, Cartoon Springboard 2016
  o
Principal Photography Termín natáčania 2019 - 2020
Expected Completion > Predpokladané dokončenie   2021
Expected Release > Plánovaná premiéra SK: 2021
o o
Web  www.heartofatower.com 
Previous Title > Predchádzajúci názov -

 

Contact > Kontakt Festivals > Festivaly Sales > Predaj
BFILM
Vajnorská 18, SK-831 04 Bratislava
www.bfilm.sk
info@bfilm.sk


see main contact see main contact

updated: 18.04.2019