KINO LUMIERE, Špitálska 4, 811 08 Bratislava
Vlak zvaný film

S cyklom Vlak zvaný film sa budete v programe Filmotéky stretávať počas celého roka 2015. V rámci tejto prehliadky budete mať možnosť nazrieť do dejín kinematografie optikou filmov, v ktorých rozličným spôsobom figurujú vlaky – či už v nich „hrajú hlavnú úlohu“, alebo ich len zazrieme, no aj tak zohrajú dôležitú úlohu, alebo sú „len“ bežnou súčasťou života protagonistov. Čakajú Vás tak filmy z rôznych období dejín kinematografie, rôznych proveniencií, autorských osobností aj žánrov...


 

 


aktualizované: 12.08.2015


Audiovizuálny fondDigitalizáciu Kina Lumière finančne podporil Audiovizuálny fond, kinosály K1 a K2 v rámci komplexného projektu realizovaného vďaka finančnej podpore predsedu vlády Slovenskej republiky.