KINO LUMIERE, Špitálska 4, 811 08 Bratislava
Kino Lumière získalo významné ocenenie Europa Cinemas za najlepšiu dramaturgiu, jeho projekcie vlani videlo viac ako 65 000 divákov

Kino Lumière v Bratislave získalo ocenenie Europa Cinemas spolu s kinom Mladosť za najlepšiu dramaturgiu, v ktorej kladú dôraz na európsku kinematografiu. Záujem o jeho projekcie potvrdzuje aj stále sa zvyšujúca návštevnosť, ktorá za vlaňajšok prekročila hranicu 65 000 divákov. Svoje priestory po čiastkovej etape rekonštrukcie, do ktorej Kino Lumière vstúpilo v novembri 2014, znovu otvorí v stredu 28. januára 2015.

Cena Europa Cinemas za najlepšiu dramaturgiu

Europa Cinemas je združenie na podporu kín s dôrazom na európsku kinematografiu. Každoročne udeľuje ocenenia v troch kategóriách: najlepšia dramaturgia, najlepšie aktivity pre mladé publikum a najlepší prevádzkovateľ. Cenu za najlepšiu dramaturgiu získalo Kino Lumière spolu s najstarším bratislavským kinom Mladosť, ktoré vlani oslávilo storočnicu. V súvislosti s týmto ocenením zástupcovia Europa Cinemas uvádzajú, že „cenu za najlepšiu dramaturgiu získali spoločne dve artové kiná v hlavnom meste Slovenska, v krajine, kde americké filmy prilákali do kín takmer 80 percent všetkých divákov. Obe kiná majú svoju unikátnu históriu a identitu a určujú kultúrny štandard.“ O ocenení rozhodla odborná porota v roku 2014 za dramaturgiu predchádzajúceho roka. Vyberala z 1182 kín s 3194 sálami zo 69 krajín sveta, ktoré spoločnosť Europa Cinemas v súčasnosti združuje.

„Europa Cinemas je najreprezentatívnejšie združenie kín v Európe, preto je pre mňa táto cena veľmi významná. Slovensko je v Europa Cinemas zastúpené aj sieťou Cinemaxov a mňa veľmi teší, že cenu u nás získavajú práve kamenné kiná. Je to ocenenie za to, čo sa nám v ostatnom období v Kine Lumière podarilo dosiahnuť z hľadiska skladby programu i vybudovaného okruhu divákov, ktorí si naše kino osvojili a majú k nemu úprimný vzťah. Táto cena nás zaväzuje, rovnako ako každoročný nárast divákov,“ hovorí Peter Dubecký, generálny riaditeľ Slovenského filmového ústavu (SFÚ), ktorý prevádzkuje Kino Lumière. Ocenenie Europa Cinemas zástupcom oboch kín príde osobne udeliť Fatima Djoumer, koordinátorka medzinárodných vzťahov Europa Cinemas vo štvrtok 29. januára 2015. Podujatie sa uskutoční v Kine Mladosť a bude spojené s premietaním filmu Rukojemník za účasti režiséra Juraja Nvotu a producenta Mariana Urbana.

Viac informácií o ocenení Europa Cinemas nájdete na:
http://www.europa-cinemas.org/en/Network/Europa-Cinemas-Awards
Návštevnosť Kina Lumière za uplynulý rok presiahla 65 000 divákov

Návštevnosť Kina Lumière má od jeho znovuotvorenia v roku 2011 vzrastajúcu tendenciu. Za uplynulý rok stúpla na 65 921 divákov, čo je oproti predchádzajúcemu roku viac o 26,69 percent. Na prvých dvoch priečkach sa umiestnili dva diely filmu Nymfomanka I, II kontroverzného dánskeho režiséra Larsa von Triera, pričom viac divákov si prišlo pozrieť prvý diel filmu. Tretiu priečku návštevnosti obsadila komédia o luxusnom hoteli Grandhotel Budapest režiséra Wesa Andersona. V rebríčku nasleduje slovenský dokumentárny film z rómskeho prostredia Všetky moje deti od Ladislava Kaboša a päticu divácky najúspešnejších filmov uzatvára Veľká nádhera talianskeho režiséra Paola Sorrentina.

Rebríček návštevnosti slovenských filmov vedie Kabošov dokument Všetky moje deti, nasleduje za ním hudobný dokument Patrika Lančariča Hrana – 4 filmy o Marekovi Brezovskom, ktorý je zároveň aj druhým slovenským titulom v TOP 10 všetkých najnavštevovanejších filmov v Kine Lumière na jeho poslednej priečke. Slovenskú päťku ďalej tvoria Comeback Mira Rema na tému reintegrácie väzňov do spoločnosti, Kandidát Jonáša Karáska o pozadí prezidentskej kampane a minoritná slovenská snímka Fair Play v réžii Andrei Sedláčkovej z prostredia vrcholového športu v 80. rokoch v Československu. Slovenské filmy v Kine Lumière si celkovo za uplynulý rok prišlo pozrieť 13 017 divákov. Najvyššiu návštevnosť v programe zaznamenali opäť európske filmy, ktoré videlo 41 166 divákov.

Celkovo v roku 2014 Kino Lumière zrealizovalo 2 042 projekcií a na plátna uviedlo 661 titulov. Najviac divákov prišlo do kina v októbri, novembri a marci uplynulého roka. V kine sa počas roka konal prehľadový cyklus o dejinách kinematografie Filmový kabinet, rôzne festivaly a prehliadky ako MFF Febiofest, MFF Bratislava, Filmový festival inakosti, Projekt 100, ďalej letný projekt €urópske filmy za €uro, prehliadka nominovaných a ocenených filmov Slnko v sieti, profil dokumentaristu Vlada Kubenka a ďalšie podujatia. Pokračoval tiež cyklus hudobných filmov Music & Film i predstavenia študijnej sály SFÚ Filmotéka. V novembri 2014 Kino Lumière vstúpilo do čiastkovej rekonštrukcie a projekcie sa realizovali v archívnej sále v sídelnej budove SFÚ na Grösslingovej ulici č. 32.

Kino Lumière po znovuotvorení privíta návštevníkov už 28. januára

Kino Lumière znovu otvorí svoje priestory na Špitálskej ulici č. 4 v stredu 28. januára 2015 po ukončení čiastkovej rekonštrukcie, do ktorej vstúpilo v novembri 2014. Jej predmetom bola kompletná výmena elektrických rozvodov a klimatizácie. Počas tejto časti rekonštrukcie sa zrealizovala nová elektroinštalácia a klimatizácia vo všetkých kinosálach a kinokabínach i v spoločných priestoroch. Znamená to, že budeme môcť otvoriť aj dve spodné kinosály a diváci asi najviac ocenia, že všetky budú klimatizované,“ hodnotí výsledky rekonštrukcie Peter Dubecký, generálny riaditeľ SFÚ. Podľa neho „sa zlepšia podmienky najmä pri organizácii festivalov, ktoré sa v kine už udomácnili a vždy boli zaťažkávajúcou skúškou na jeho prevádzku. Táto zmena síce nie je veľmi viditeľná, ale diváci ju pocítia na zlepšení prostredia kina. Nestane sa už, že pri plnom počte divákov bude v sále vydýchaný vzduch.

Sprístupnenie jednotlivých sál kina bude postupné. Ako prvá sa sprístupní kinosála K2, nasledovať bude K1, kinosály v suterénnych priestoroch K3 a K4 budú otvorené až v druhej polovici februára. Dramaturgia kina nadviaže na cykly z predchádzajúceho obdobia, postupne sa zvýši počet projekcií. „Po znovuotvorení kina by sa mal počet projekcií pri plnej prevádzke pohybovať v rozmedzí od 10 do 16 predstavení denne. Pripravujeme aj predstavenia pre seniorov, filmotékové predstavenia pre deti, na jar uvedieme v spolupráci so SNG prehliadku Tekuté umenie. Dôležitou súčasťou dramaturgie kina sú tiež edukatívne projekty ako Filmový kabinet, Filmový kabinet deťom v spolupráci s ASFK i celoročný kurátorský projekt Vlak zvaný film, v ktorom budú niektoré filmy na Slovensku uvedené po prvýkrát.“
Rekonštrukcia Kina Lumière je rozdelená do troch etáp. Prvá sa realizovala v druhej polovici roka 2013 a počas prvého štvrťroka 2014 súbežne s výstavbou digitalizačného pracoviska SFÚ v rámci projektu Digitálna audiovízia, financovaného z prostriedkov Európskej únie prostredníctvom programu OPIS. Na rekonštrukciu spoločných priestorov Kina Lumière s pracoviskom Digitálnej audiovízie vyčlenilo MK SR 200 000 Eur na výmenu rozvodov kanalizačného potrubia a rozvodov vody, vybudovala sa tiež prečerpávacia stanica odpadovej vody. Investícia do práve končiacej druhej etapy rekonštrukcie, ktorej výsledkom je kompletná výmena elektrických rozvodov a klimatizácie, predstavuje 600 000 Eur. Posledná etapa by sa mala realizovať v roku 2016, jej predmetom bude zmena elevácie v kinosále K1, výmena sedadiel v troch sálach, tiež zmena vstupného interiéru, vrátane zlepšenia priestorov na výstavné účely.
Peter Dubecký hovorí, že „Kino Lumière sa pomaly približuje našej predstave z roku 2011, keď sme ho znovuotvárali. Chceme z neho vybudovať dôstojný stánok pre slovenskú kinematografiu. Po tom, ako filmári prišli o Kolibu, je Kino Lumière, ktorého dramaturgia je postavená predovšetkým na európskom filme a pôvodnej tvorbe, jediné miesto, kde sa môžu stretávať.“ V roku 2015 sa Kino Lumière bude uchádzať o podporu Audiovizuálneho fondu na digitalizáciu kinosál K3 a K4 v suterénnych priestoroch.
x x x

Kino Lumière bolo znovuotvorené v septembri 2011, kedy sprístupnilo dve kinosály na prízemí K1, K2. V priebehu rokov 2013 a 2014 boli postupne zdigitalizované. V apríli 2014 dalo kino do prevádzky aj tretiu kinosálu K3, zameranú na archívne filmy. Nachádza sa v suterénnych priestoroch kina a pod názvom Študijná sála Slovenského filmového ústavu – Filmotéka premieta filmy prioritne z 35 mm kópií.

Viac informácií o Kine Lumière a aktuálny program nájdete na http://www.aic.sk/kinolumiere.

Digitalizáciu kinosál K1 a K2 Kina Lumière finančne podporil Audiovizuálny fond v rámci komplexného projektu realizovaného vďaka finančnej podpore predsedu vlády Slovenskej republiky.


aktualizované: 26.01.2015


Audiovizuálny fondDigitalizáciu Kina Lumière finančne podporil Audiovizuálny fond, kinosály K1 a K2 v rámci komplexného projektu realizovaného vďaka finančnej podpore predsedu vlády Slovenskej republiky.