KINO LUMIERE, Špitálska 4, 811 08 Bratislava
Filmotéka - august - SNP

V augustovom programe Filmotéky sme sa rozhodli venovať výraznejšiu pozornosť špecifickému výročiu, ktoré si tento rok pripomíname: v týchto dňoch uplynie sedemdesiat rokov od vypuknutia Slovenského národného povstania. Tejto udalosti sme venovali cykly Histórie filmu a Kraťasy z archívu. V rámci prvého menovaného budete mať možnosť vidieť štyri menej známe dlhometrážne filmy spracúvajúce túto tematiku, v druhom zase blok krátkych filmov.

V augustovom programe Filmotéky sme sa rozhodli venovať výraznejšiu pozornosť špecifickému výročiu, ktoré si tento rok pripomíname: v týchto dňoch uplynie sedemdesiat rokov od vypuknutia Slovenského národného povstania. Tejto udalosti sme venovali cykly Histórie filmu a Kraťasy z archívu. V rámci prvého menovaného budete mať možnosť vidieť štyri menej známe dlhometrážne filmy spracúvajúce túto tematiku, v druhom zase blok krátkych filmov. Navyše počas celého mesiaca budú pred jednotlivými projekciami filmov uvádzané ďalšie krátke filmy s témou SNP v kurátorskom výbere filmovej historičky Evy Filovej, za čo jej aj touto cestou vyjadrujeme poďakovanie. Blok štúdií venovaných problematike SNP zároveň nájdete v prvom tohtoročnom čísle filmologického časopisu Kino-Ikon. Druhou historickou udalosťou, ktorú si v auguste pripomenieme špeciálnou projekciou trojice filmov s anglickými titulkami, je invázia vojsk krajín Varšavskej zmluvy do Československa (21. august 1968).
Okrem toho sa do programu vrátil po pár mesiacoch cyklus Za okrajom, v rámci ktorého uvádzame pozoruhodný neo-noir Alana Parkera Angel Heart. Hoci z filmu na nás dýcha poriadne dusná atmosféra, v niektorých momentoch nás priam zamrazí. Zároveň tento film otvára aj tému, ktorú sme načali už v júli – dvojníctvo. Potom, čo sme dali prednosť ženám dvojníčkam, prichádzajú na rad muži dvojníci. Okrem už spomínaného Angel Heart sa môžete tešiť na Robbe-Grilletovho Muža, ktorý luže či na adaptáciu románu Patricie Higsmithovej Talentovaný pán Ripley pod názvom V žiari slnka.
Týmto sme však program Filmotéky vôbec nevyčerpali, práve naopak, určite v ňom nájdete dostatok ďalšej inšpirácie na horúce augustové večery. Takže vážení – príjemné zážitky s archívnym filmom!

 

HISTÓRIE FILMU

Výber z hranej dlhometrážnej tvorby venovanej SNP tvoria zámerne menej hrané filmy od menej známych hraných tvorcov (Pavlovič, Kudláč). Ide o sondy do dvoch rokov kultúrne-politicky jednoznačných dekád (dva filmy z 1958, dva z 1974). Posledný návrat i V hodine dvanástej otvárajú na prelome 50. a 60. rokov prvú veľkú vlnu dlhých hraných filmov o SNP (Medveďov a Lettrichov film adaptuje ešte jednu z ocenených látok námetovej súťaže z rokov 1945/46 – Rukojemníkov od Ľuda Zúbka).

Trofej neznámeho strelca
• Vladislav Pavlovič • Československo • 1974 • 98´ • OV (slov.) • Filmotéka

Deň, ktorý neumrie
• Martin Ťapák • Československo • 1974 • 90´ • OV (slov.) • Filmotéka

Posledný návrat
• František Kudláč • Československo • 1958 • 87´ • slov. • Filmotéka

V hodine dvanástej
• Andrej Lettrich, Jozef Medveď • Československo • 1958 • 81´ • OV (slov.) • Filmotéka

 

KRAŤASY Z ARCHÍVU

Spätný pohľad na SNP

 

Predfilmy s témou SNP v augustovom programe Filmotéky

01.08.2014 - 18:45
Žijem (r. Karol Skřipský, 1964, 23‘)
Rozhovor s partizánom Jozefom Figurom, ktorý prežil svoju popravu.

02.08.2014 - 18:45
Pozdrav z veľkejzeme (r. Štefan Kamenický, 1964, 9‘)
Zdravica sovietskych občanov, ktorí u nás bojovali pred dvadsiatimi rokmi v Slovenskom národnom povstaní.

03.08.2014 - 18:45
Nemecká (r. Peter Solan, 1974, 8‘)
Dokumentárny film, ktorý sa zamýšľa nad zločinmi fašistov počas II. svetovej vojny.

05.08.2014 - 18:45
Deti povstania (r. Michal Rábek, 1964, 12‘)
Dokumentárny film zo života mladých ľudí povstaleckého banskobystrického kraja narodených v časoch Slovenského národného povstania.

06.08.2014 - 18:45
Internacionalista (r. Štefan Kamenický, 1984, 11‘)
Dokumentárny film o antifašistovi a revolucionárovi Petrovi Kulikovi, ktorý zahynul v SNP.

07.08.2014 - 18:45
Kalište (r. Vlado Kubenko, 1973, 10‘)
Dokumentárny film o histórii obce Kalište a o jej osude v Slovenskom národnom povstaní.

08.08.2014 - 18:45
Tri smreky (r. Milan Černák, 1984, 16‘)
Dokumentárny film o nemeckom komunistovi, generálovi Jozefovi Schützovi, účastníkovi Slovenského národného povstania.

09.08.2014 - 18:45
Film a SNP (r. Leopold Bródy, 1964, 8‘)
Strihový film z filmov s tematikou Slovenského národného povstania.

10.08.2014 - 18:45
Telgárt –Švermovo (r. Martin Slivka, 1975, 14‘)
Dokumentárny film o revolučnej histórii a o osudoch hrdinskej povstaleckej obce a jej obyvateľstva.

11.08.2014 - 18:45
Banská Bystrica 1964 (r. Ladislav Kudelka, 1964, 12‘)
Dokumentárny film pri príležitosti osláv Slovenského národného povstania spomína na udalosti v Banskej Bystrici pred dvadsiatimi rokmi.

12.08.2014 - 18:45
Frontové divadlo (r. Ivan Húšťava, 1974, 11‘)
Dokumentárny film o dramatickej histórii divadla, ktorého dušou bol Andrej Bagar a o jeho pôsobení počas Slovenského národného povstania.

13.08.2014 - 18:45
Vzdušnýmost (r. Eva Štefankovičová, 1984, 20‘)
Dokumentárny film zobrazuje prostredníctvom archívnych záberov i výpovedí priamych účastníkov materiálnu pomoc Sovietskej armády Slovenskému národnému povstaniu poskytovanú leteckým mostom na letisko Tri duby.

14.08.2014 - 18:45
Matky z Čierneho Balogu (r. Viera Polakovičová, 1984, 16‘)
Dokumentárny film o troch ženách z Balogu, ktorým vojna kruto zasiahla do ich života.

15.08.2014 - 18:45
Slávme slávne! (r. Štefan Uher, 1959, 28‘)
Konštruovaná reportáž k 15. výročiu osláv Slovenského národného povstania a Karpatsko-dukelských operácií.

16.08.2014 - 18:45
Sonda 2/1985. Lámanie pečatí (r. Rudolf Ferko, 1985, 18‘)
Dokumentárny film o účasti francúzskych partizánov v SNP a knihe o ich boji Lámanie pečatí Bohuša Chňoupka.

17.08.2014 - 18:45
Ozveny slávnych dní (r. Stanislava Jendraššáková, 1974, 14‘)
Dokumentárny filmový triptych o hudobných dielach, ktorých vznik inšpirovali udalosti Slovenského národného povstania. Film k 30. výročiu SNP.

19.08.2014 - 18:45
Banská Bystrica – 1974 (r. Peter Hledík, 1974‘, 14‘)
Dokumentárny film o oslavách 30. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici.

20.08.2014 - 18:45
Kde vtáci nelietajú (r. Vlado Kubenko, 1974, 9‘)
Správa o havárii lietadla vo Vysokých Tatrách koncom roku 1944, ktoré dopravovalo príslušníkov československej parabrigády na pomoc Slovenskému národnému povstaniu.

21.08.2014 - 18:45
Vatry na Dunaji (r. Eugen Šinko, 1974, 18‘)
Dokumentárny film o ilegálnej činnosti a o protifašistickom odboji dunajských lodníkov. Film k 30. výročiu Slovenského národného povstania a oslobodenia Československa.

22.08.2014 - 18:45
Doliny pod Kohútom (r. Stanislava Jendraššáková, 1984, 14‘)
Dokumentárny film o udalostiach spred 40 rokov, ktoré sa odohrali na povstaleckom území v oblasti Gemera.

23.08.2014 - 18:45
Umenie vzdoru (r. Peter Záchenský, 1979, 13‘)
Dokumentárny film o revolučnej a vlasteneckej tematike v neprofesionálnej výtvarnej tvorbe.

24.08.2014 - 18:45
Duša kameňa (r. Jozef Zachar, 1964, 9‘)
Filmová poéma o pamätníkoch z obdobia Slovenského národného povstania a oslobodenia. Symfonický obraz Ilju Zeljenku.

25.08.2014 - 18:45
Tridsiata jar (r. Peter Hledík, 1975, 9‘)
Film je venovaný 30. výročiu oslobodenia Bratislavy sovietskou armádou.

26.08.2014 - 18:45
Povstaleckým krajom (r. Michal Rábek, 1964, 13‘)
Dokumentárny film o spomienkach účastníkov Slovenského národného povstania.

27.08.2014 - 18:45
Tokajík (r. Vlado Kubenko, 1962, 9‘)
Dokument o zverstve nemeckých fašistov k 17. výročiu vypálenia obce.

28.08.2014 - 18:45
Rozviedčik (r. Dušan Rapoš, 1982, 13‘)
Dokumentárny film o významnom odbojárovi, bývalom rozviedčikovi Vojtechovi Kollárikovi.

29.08.2014 - 18:45
Slovenské národné povstanie 1944 (r. Ctibor Kováč, 1969, 18‘)
Strihový dokumentárny film o zrode a o priebehu Slovenského národného povstania.

30.08.2014 - 18:45
Pochod cez Chabenec (r. Štefan Kamenický, 1974, 10‘)
Dokumentárny film k 30. výročiu Slovenského národného povstania hovorí cez dobové fotografie, denníky a výpovede svedkov o dramatických udalostiach pri prechode na partizánsky spôsob boja.

31.08.2014 - 18:45
Telgárt (r. Jaroslav Pogran, 1959, 14‘)
Príbeh povstaleckej dediny.


 


aktualizované: 18.08.2014


Audiovizuálny fondDigitalizáciu Kina Lumière finančne podporil Audiovizuálny fond, kinosály K1 a K2 v rámci komplexného projektu realizovaného vďaka finančnej podpore predsedu vlády Slovenskej republiky.