KINO LUMIERE, Špitálska 4, 811 08 Bratislava
Archívna sála Kina Lumière Filmotéka v máji prináša filmy o najrôznejších podobách lásky

V apríli bola v Kine Lumière úspešne otvorená Filmotéka – Študijná sála Slovenského filmového ústavu (SFÚ). Májový výber filmov jej dramaturgovia sústredili na tému lásky, ktorú filmári reflektujú naprieč dejinami najrôznejším spôsobom, no premietnu sa aj ďalšie pozoruhodné diela. V máji Filmotéka v piatich programových cykloch uvedie spolu viac ako päťdesiat titulov, vrátane krátkometrážnych filmov.

Filmotéka premieta filmy výlučne archívneho charakteru v premyslenej dramaturgii kurátorov so zámerom priblížiť divákom diela z histórie kinematografie, ktorých kvalitu overil čas. Témou májového programu sa stala láska v najrôznejších podobách. Svoje rozhodnutie kurátori Michal Michalovič, Rastislav Steranka a Richard Šteinhübel zdôvodňujú slovami, že „láska bola, je a s najväčšou pravdepodobnosťou aj bude pre filmárov vďačným námetom. Možno práve preto, že s láskou má skúsenosť každý z nás, sa na jej najrôznejšie podoby veľmi radi pozeráme aj na striebornom plátne. Májový program Filmotéky preto prináša okrem filmov v už zavedených cykloch aj diela, ktoré tak či onak reflektujú práve ľúbostný cit v plnom rozpuku“.

K takýmto filmom v májovom programe kina patrí napríklad francúzska snímka Muž a žena (1966) Clauda Leloucha o stretnutí a zbližovaní dvoch ľudí, ocenený Zlatou palmou na MFF v Cannes a Oscarom za najlepší cudzojazyčný film. Premietnu sa aj filmy Smrť v Benátkach (1971) Luchina Viscontiho o pôvode krásy, Manželstvo Márie Braunovej (1979) Rainera W. Fassbindera, ktorý cez príbeh lásky reflektuje aj spoločensko-politickú situáciu Nemecka v povojnových rokoch, alebo Homo Faber (1991) Volkera Schlöndorffa, adaptáciu rovnomenného románu švajčiarskeho spisovateľa Maxa Frischa o incestnom vzťahu otca a dcéry. „K téme lásky sa vraciame aj v cykle Double Bill, v ktorom oba uvádzané filmy – Hitchcockove Okno do dvora aj Kieślowskeho Krátky film o láske – sa dotýkajú našej témy. Dokonca aj asi najlepší film Georga Lucasa THX 1138 načrtáva v jednej rovine ľúbostný motív,“ dopĺňajú kurátori.

Májový program Filmotéky tvoria okrem filmov o láske i ďalšie pozoruhodné diela. V cykle Histórie filmu sa premietnu filmy s dôrazom na obraz vojny cez premisu absurdnosti. Jedným z nich je legendárny film Charlesa Chaplina Diktátor (1940), druhým britský film Dlhý deň umierania (1968) Petra Collinsona, ktorý analyzuje vnútorný svet troch vojakov – výsadkárov. Menej vážne témy reflektujú žánrové filmy v cykle Zabávajte sa, prosím!. Diváci uvidia bizarnú poľskú komédiu Kingsajz (1987) v réžii Juliusza Machulskeho, zvláštne podobenstvo o totalitnej krajine, ktorá sa môže nachádzať v hociktorom štátnom úrade. Druhým zástupcom cyklu bude jeden z prvých kultových filmov vôbec, gotický komediálny muzikál Rocky Horror Picture Show Jima Sharmana z roku 1975, ktorý je poctou sci-fi filmom a hororom.

Cyklus Herec v hlavnej úlohe uvedie filmy s hercami z amerického hereckého štúdia Leeho Strasberga. Toto štúdio vzniklo v roku 1947 v New Yorku, sformovalo niekoľko desiatok skvelých hercov a už viac ako šesť desaťročí sa považuje za posvätný chrám hereckého umenia. Do cyklu sú zaradené štyri tituly, a to legendárny film Polnočný kovboj (1969) s Dustinom Hoffmanom a Johnom Voightom, Malé životné etudy (1970) s Jackom Nicholsonom, Norimberský proces (1961) s Montgomerym Cliftom a Lynchov Modrý zamat (1986) s Dennisom Hopperom. Vo Filmotéke sa premietnu aj filmy pri príležitosti výročí osobností. Zo slovenských hercov si kino pripomenie tvorbu Ladislava Chudíka snímkou Polnočná omša (1962) v réžii Jiřího Krejčíka, ďalej Štefana Kvietika vo filme Martina Hollého Havrania cesta (1934) a oboch vo filme Niet inej cesty (1968) Jozefa Zachara. Premietať sa bude aj film Juraja Lihosita o prvých krokoch dospelosti Vlakári (1988) pri príležitosti 70. výročia režisérovho narodenia a krátke filmy slovenského tvorcu dokumentárnych filmov Kazimíra Barlíka (1923 – 1994).

Novým cyklom s ambíciou stať sa pravidelnou súčasťou programu Filmotéky je cyklus Kraťasy z archívu. Zameria sa na menej známu krátkometrážnu tvorbu z rokov 1945 až 1990. Podľa slov filmovej historičky Evy Filovej, ktorá tento cyklus dramaturgicky pripravuje a lektorsky ho aj uvedie, „dokumentárne, populárno-vedecké, agitačné, inštruktážne, reklamné, spravodajské aj animované filmy sú obrazom doby, v ktorej vznikli, sú výsledkom silnejšieho alebo slabšieho ideologického tlaku, mierovým a humánnym posolstvom, reflektujú spoločnosť – jej „zdravé jadro“ aj problematické miesta“. Prvý blok krátkych filmov ponúkne spolu sedem titulov pod spoločným názvom Slávne májové dni s filmami Paľa Bielika, Ladislava Kudelku či Viktora Kubala. Pravidelne je do kinosály zaradená aj Detská filmotéka, v máji sa bude premietať pásmo šiestich krátkych animovaných filmov Eduarda Hoffmana Rozprávanie o psíčkovi a mačičke (1952) a tiež blok krátkych animovaných československých, bulharských a nemeckých filmov zo 70. a 80. rokov minulého storočia.

 


Filmotéka – Študijná sála Slovenského filmového ústavu (SFÚ) je najmenšia kinosála Kina Lumière, ktorú SFÚ sprístupnil verejnosti v apríli 2014. Kinosála má 49 miest a nachádza sa v suterénnych priestoroch kina. Jej dramaturgia sa riadi pravidlami stanovenými Medzinárodnou federáciou filmových archívov (FIAF), ktorej je SFÚ členom od roku 2001. Filmotéka je výlučne archívneho charakteru a premietajú sa v nej filmy zo slovenských a zahraničných zbierkových fondov SFÚ. Projekcie sa realizujú výlučne z 35 mm kópií. Premieta sa denne jeden film, na piatok, sobotu a nedeľu sú pripravené dve projekcie. Cena vstupeniek na projekcie Filmotéky je jednotná 3,00 € a 2,00 € pre držiteľov preukazov FK 2014, seniorov, ZŤP a ZŤPs. Cyklus Double Bill pri návšteve oboch filmov má zvýhodnené vstupné 4,00 €/3,00 € a v cykle Detská filmotéka majú deti do 12 rokov vstup za 1,00 €. Projekcie sa začínajú o 18.45 hod., cyklus Detská filmotéka o 15.30 hod.


aktualizované: 01.05.2014


Audiovizuálny fondDigitalizáciu Kina Lumière finančne podporil Audiovizuálny fond, kinosály K1 a K2 v rámci komplexného projektu realizovaného vďaka finančnej podpore predsedu vlády Slovenskej republiky.