KINO LUMIERE, Špitálska 4, 811 08 Bratislava
Vychádza knižné pokračovanie esejí o slovenčine Úskalia a slasti jazyka od Pavla Branka

Publikácia esejí o slovenčine Úskalia a slasti jazyka, ktorej autorom je významný filmový publicista a kritik Pavel Branko, bezprostredne nadväzuje na jeho minuloročnú publikáciu Úklady jazyka. Určená je pre milovníkov slovenčiny, ktorí jazyk používajú radi, dôkladne a tvorivo. Prezentácia publikácie za účasti autora sa uskutoční v stredu 16. decembra v bratislavskom Kine Lumière.

Pavel Branko sa téme slovenského jazyka venuje dlhodobo, texty o jeho používaní publikuje už vyše tridsať rokov. Jeho jazykovokritické a prekladateľské reflexie o slovenčine ako živom jazyku vychádzali pôvodne časopisecky v dvojtýždenníku Mosty, neskôr našli trvalú pôdu pod krídlami mesačníka Romboid. Minulý rok pod názvom Úklady jazyka (2014) vyšli po prvýkrát knižne, v týchto dňoch vychádza druhý diel pod názvom Úskalia a slasti jazyka. Zámerom autora nie je dať čitateľom vedecký komentár k používaniu slovenského jazyka, ide skôr o bezprostredné reakcie na jazykovú podobu publicistickej, filozofickej či umeleckej reflexie diania vo svete.

„Súbor fejtónovo koncipovaných jazykovokritických reflexií predstavuje oddychové a dúfam, že aj zábavno-poučné čítanie pre milovníkov slovenčiny a všetkých, čo sa s obdivom noria do jazyka, toho najväčšieho a výsadného výtvoru civilizácie,“ približuje svoje zámery v úvode útlej knihy Pavel Branko. Dotýka sa v nej mnohých okruhov používania slovenského jazyka vo verejnom priestore, ako aj prekladateľskej praxe. Jeho eseje sú krátke, no presné a erudované. Rovnako ako v predchádzajúcej knihe, súbor jeho textov je subjektívny, polemický i konfrontačný, no zároveň otvára nové otázky v oblasti poznávania slovenského jazyka. „Tento fejtónovo-esejistický prístup mi (...) dovoľoval aj nazerať pod povrch toho, čím a v čom žijeme. Zaujímať k nemu stanovisko, ktoré sa už neobmedzuje na sféru jazyka,“ dodáva Branko. Publikácia Úskalia a slasti jazyka je preto určená nielen pre záujemcov o svoj rodný jazyk, ale aj o kultúru spoločnosti všeobecne.

Slovenský filmový kritik, publicista, teoretik dokumentárneho filmu, historik, novinár a prekladateľ Pavel Branko patrí k významným osobnostiam modernej slovenskej kultúry. Je autorom mnohých publikácií z oblasti slovenskej kinematografie. Ako prvý na Slovensku sa začal systematicky zaoberať teóriou non-fiction filmu. Za svoju prácu získal viacero významných ocenení. V roku 1997 Čestný doktorát VŠMU, v roku 2000 cenu Zlatá kamera na MFF Artfilm, v roku 2007 Cenu Slnko v sieti za celoživotné dielo, v roku 2011 Cenu ministra kultúry za rok 2010 za celoživotné, mimoriadne významné pôsobenie a publikačnú činnosť v oblasti teórie a kritiky dokumentárneho filmu a v roku 2012 Cenu slovenských filmových novinárov. Na začiatku tohto roka mu prezident Andrej Kiska udelil štátne vyznamenanie Pribinov kríž II. triedy. V roku 2009 o ňom režisérka Zuzana Piussi nakrútila dokument Hrdina našich čias a v roku 2011 napísal knihu spomienok pod názvom Proti prúdu. Jeho prvá kniha esejí o slovenčine pod názvom Úklady jazyka vyšla minulý rok, publikácia Úskalia a slasti jazyka na ňu bezprostredne nadväzuje.
Publikácia Úskalia a slasti jazyka vyšla vo vydavateľstve MilaniuM v spolupráci so Slovenským filmovým ústavom (SFÚ) na 311 stranách. Zakúpiť si ju je možné za 8,00 eur v oficiálnej predajni SFÚ – Klapka.sk, na jej internetovej stránke www.klapka.sk, v Kine Lumière a v ďalších vybraných kníhkupectvách. Prezentácia knihy sa uskutoční v stredu 16. decembra 2015 o 17.00 hod. v Kine Lumière za účasti autora Pavla Branka a Inge Hrubaničovej, ktorá prečíta ukážky z knihy. Počas prezentácie bude zvýhodnená cena publikácie 6,00 eur. Za svoje jazykové eseje Úklady jazyka získal Pavel Branko v roku 2006 Cenu literárneho časopisu Romboid.


aktualizované: 15.12.2015


Audiovizuálny fondDigitalizáciu Kina Lumière finančne podporil Audiovizuálny fond, kinosály K1 a K2 v rámci komplexného projektu realizovaného vďaka finančnej podpore predsedu vlády Slovenskej republiky.