KINO LUMIERE, Špitálska 4, 811 08 Bratislava
Filmový kabinet PLUS SK : Filmové profesie

PRIHLASOVANIE

Film je kolektívnym dielom, na ktorého výrobe sa podieľa mnoho rôznych tvorivých pracovníkov a technikov (rovnako ako keď jeho sledovanie často zdieľame s mnohými ďalšími divákmi v tmavej kinosále). V rámci špeciálneho semestra nazvaného Filmový kabinet PLUS SK: Filmové profesie sme sa rozhodli zamerať predovšetkým na profesionálnu stránku filmového umenia. V desiatich stretnutiach by sme chceli vám, frekventantom, predstaviť desať kľúčových filmových profesií – a predovšetkým ich predstaviteľov. Každého stretnutia by sa tak mal zúčastniť filmový tvorca, ktorý na úvod stretnutia predstaví svoju profesiu a svoj prístup k tvorbe filmu. Tvorcov sme požiadali, aby na projekciu vybrali film, na ktorom sa tvorivo podieľali. To, čo zaznie v úvodnej prednáške, tak budete mať možnosť bezprostredne konfrontovať s videným film. Na záver, ako to už je vo Filmovom kabinete zvykom, prebehne diskusia s hosťom stretnutia.

Priatelia, dúfame, že vás program tohto semestra zaujme, a že pre vás budú stretnutia s filmovými tvorcami podnetné a inšpiratívne.

Podrobný program na portáli cinepass.sk.

 

PROGRAM

20. 09. 2016 (18:00, FTF VŠMU) Dramaturg a scenárista
Hosť stretnutia: Zuzana Gindl-Tatárová
Správca skanzenu r: Štefan Uher | 1988 | slov. | 88‘

27. 09. 2016 (18:00, FTF VŠMU) Filmový strihač
Hosť stretnutia: František Krähenbiel
Eva Nová r: Marko Škop | 2015 | slov. | 106‘

04. 10. 2016 (18:00, FTF VŠMU) Režisér hraných a dokumentárnych filmov
Hosť stretnutia: Juraj Lehotský
Slepé lásky r: Juraj Lehotský | 2008 | slov. | 77‘

10. 10. 2016 (18:00, FTF VŠMU) – POZOR !!! PONDELOK !!! Režisér animovaných filmov
Hosť stretnutia: Jakub Kroner
Lokalfilmis r: Jakub Kroner | 2015 | slov. | 80‘

02. 11. 2016 (18:00, Kino Lumière) – Kameraman - PROJEKCIA PRESUNUTÁ NA 22. 11. Ďakujeme za porozumenie.

15. 11. 2016 (18:00, Kino Lumière) Filmový zvukár
Hosť stretnutia: Tobiáš Potočný
5 October r: Martin Kollár | 2016 | slov. | 52‘

22. 11. 2016 (18:00, Kino Lumière) – Kameraman
Hosť stretnutia: Ján Ďuriš
Nedodržaný sľub r: Jiří Chlumský | 2009 | slov. + nem. + poľ. + rus. | 129‘

29. 11. 2016 (18:00, Kino Lumière) Filmový herec
Hosť stretnutia: Táňa Pauhofová
Muzika r: Juraj Nvota | 2007 | slov. | 99‘

06. 12. 2016 (18:00, Kino Lumière) Skladateľ filmovej hudby
Hosť stretnutia: Vladimír Godár
Cudzinci r: Jaroslav Rihák | 1992 | slov. | 50‘

13. 12. 2016 (18:00, Kino Lumière) Filmový producent
Hosť stretnutia: Peter Kerekes
Ako sa varia dejiny r: Peter Kerekes | 2009 | nem. + čes. + rus. + franc. + angl. + maď. + srbochorv. | 88‘

10. 01. 2017 (18:00, Kino Lumière) Filmový kritik
Hosť stretnutia: Martin Šmatlák
Obrazy starého sveta r: Dušan Hanák | 1972 | slov. | 64‘

ww.cinepass.sk


aktualizované: 16.10.2016


Audiovizuálny fondDigitalizáciu Kina Lumière finančne podporil Audiovizuálny fond, kinosály K1 a K2 v rámci komplexného projektu realizovaného vďaka finančnej podpore predsedu vlády Slovenskej republiky.