KINO LUMIERE, Špitálska 4, 811 08 Bratislava
Kolnoa - Festival izraelského filmu 2016


aktualizované: 04.02.2016


Audiovizuálny fondDigitalizáciu Kina Lumière finančne podporil Audiovizuálny fond, kinosály K1 a K2 v rámci komplexného projektu realizovaného vďaka finančnej podpore predsedu vlády Slovenskej republiky.