KINO LUMIERE, Špitálska 4, 811 08 Bratislava
Filmový kabinet 2015/2016: Od zrodu po kristove roky

vzdelávací cyklus venovaný dejinám svetovej a slovenskej kinematografie

bulletin podujatia (pdf)

január – jún 2015

Vzdelávací cyklus venovaný dejinám svetovej a slovenskej kinematografie Filmový kabinet má v okamihu, keď čítate tieto riadky, za sebou svoje prvé „vydanie“ (v dĺžke trvania 3 semestre + 1 špeciálny semester). Ukázalo sa, že takáto forma vzdelávania má v priestore domácej audiovizuálnej kultúry svoje miesto, o čom nás presvedčil pretrvávajúci záujem návštevníkov. V tejto chvíli stojíme pred dvojakou výzvou: našou ambíciou je jednak zaujať nových potenciálnych frekventantov, teda tých, ktorí Filmový kabinet doposiaľ nenavštevovali a zároveň nezabudnúť ani na tých, ktorí už s nami strávili istý čas. Pokúsili sme sa tento „hlavolam“ vyriešiť konceptuálne. V prvom semestri (Od zrodu po Kristove roky) v roku 2015 sa budeme venovať predovšetkým obdobiu od počiatkov kinematografie do nástupu zvuku, no zároveň sa obrátime aj k aktuálnej kinematografii (v rámci prvého a posledného stretnutia tohto semestra) a pokúsime sa poukázať na to, ako táto zhodnocuje dejinný odkaz. Zároveň platí, že viac než polovicu programu sme oproti prvému semestru z roku 2013 zmenili a do programu sa tak dostali iné filmy. Veríme, že Vás táto aktualizovaná koncepcia zaujme!

  • Prednostný vstup na prednášky a projekcie majú registrovaní frekventanti Filmového kabinetu (viac informácií tu)
  • V prípade voľných kapacít je na prednášky a projekcie umožnený vstup aj širokej verejnosti za poplatok 3 EUR, resp. 2 EUR pre držiteľov preukazov FK, seniorov, ZŤP a ZŤPs.

Predbežný program


Prednáška spojená s projekciou začína vždy o 18.00 h.

29. 01. 2015
prednáška: Vznik filmu
projekcia: Jaskyňa zabudnutých snov r: Werner Herzog, 2010, angl. s čes. tit., 90’

12. 02. 2015
prednáška: Dokumentárny film a skutočnosť
projekcia: Nanuk, človek primitívny r: Robert J. Flaherty, 1922, nemý, 48’

26. 02. 2015
prednáška: Vznik slovenskej kinematografie
projekcia: pásmo šotov súrodencov Schreiberovcov + Trikrát o Jánošíkovi r: Štefan Ondrkal, 1963, slov., 8’ + Zem spieva r: Karel Plicka, 1933, slov., 66’

12. 03. 2015
prednáška: David Wark Griffith a detail
projekcia: Intolerancia r: David Wark Griffith, 1916, angl., 167’

19. 03. 2015
prednáška: Charles Chaplin a gesto
projekcia: Kid r: Charles Chaplin, 1921, angl. s čes. tit., 83’ + Zaháľači r: Charles Chaplin, 1921

09. 04. 2015
prednáška: Sovietska avantgarda a montáž
projekcia: Krížnik Potemkin r: Sergej Michajlovič Ejzenštejn, 1925, nemý, 63’

23. 04. 2015
prednáška: Expresionizmus a expresia
projekcia: Metropolis r: Fritz Lang, 1927, nemý, 118’

07. 05. 2015
prednáška: Francúzska kinematografia a pohyb
projekcia: Utrpenie panny Orleánskej r: Carl Theodor Dreyer, 1928, nemý s čes. tit., 75’

21. 05. 2015
prednáška: Surrealizmus a Luis Buñuel
projekcia: Andalúzsky pes r: Luis Buñuel, 1929, nemý, 13’ + Zlatý vek r: Luis Buñuel, 1930, franc. s angl. tit., 63’

04. 06. 2015
prednáška: Zvuk vo filme
projekcia: Kmeň r: Myroslav Slabošpyckyj, 2014, 130’


aktualizované: 16.01.2016


Audiovizuálny fondDigitalizáciu Kina Lumière finančne podporil Audiovizuálny fond, kinosály K1 a K2 v rámci komplexného projektu realizovaného vďaka finančnej podpore predsedu vlády Slovenskej republiky.