Slovenčina                                                              24.06.2018, 17:24

Katalóg nových slovenských filmov (2008 – 2012)

  animované filmy | animation
  
dokumentárne filmy | documentary
  hrané filmy | fiction
  
všetky filmy | all films


Prinášame prehľad pripravovaných slovenských filmov ako i filmov dokončených v roku 2008 a neskôr. V katalógu sú zahrnuté i koprodukčné projekty s majoritnou, prípadne minoritnou slovenskou koprodukčnou účasťou.
Informácie sú do katalógu spracované predovšetkým na základe informačných brožúr, ktoré vydáva Slovenský filmový ústav (pdf verzie pulbikácií sú k dispozícii v sekcii materiály na prevzatie).
Prosíme uživateľov stránky, aby predvšetkým v prípade pripravovaných projektov sledovali dátum poslednej aktualizácie údajov (vzťahuje sa obvykle na dátumy publikovania vyššie spomenutých publikácií). V rámci výroby filmov dochádza priebežne k zmenám, ktoré nemusia byť v katalógu zaznamenané.

Prehľad aktualizácií:


január 2011: 
Slovak Films 2009 - 2011


september 2010:
Nové slovenské dokumentárne filmy 2010 - 2012 | Upcoming Slovak Documentary Films 2010 - 2012

február 2010:
Nové slovenské filmy | Upcoming Slovak Films 2010 - 2011 

 


publikované:
aktualizované: 10.08.2012