Adresár > Profesné a záujmové združenia > Združenie prevádzkovateľov a pracovníkov kín v SR (ZPPK SR)
AIC logo

 Slovak Film Institute logo

Profesné a záujmové združenia

Združenie prevádzkovateľov a pracovníkov kín v SR (ZPPK SR)


Sídlo: Pajorova 12, Košice, 040 01 Košice
Poštová adresa: Kasárenské nám. 1, 040 01 Košice
IČO: 31268251 (občianske združenie)
Dátum založenia: 2. 1. 1991
Kontakt: tel.: +421-55-6221 229, fax: +421-55-6223 929, e-mail: pichnarcikova@zoznam.sk, Mária Pichnarčíková (predsedníčka)

Trvalá spolupráca so štátnymi a zákonodarnými orgánmi a distribútormi v SR i v zahraničí za účelom zachovania a rozvoja kín v SR. Riadenie a zabezpečovanie riešenia odborných potrieb svojich členov až po zvyšovanie odbornej úrovne a kvalifikácie. Organizovanie a usmerňovanie výmeny odborných skúseností a pravidelné informovanie členov o aktuálnych otázkach filmu, kín a kinematografie.

aktualizované: 11.01.2011

[Požiadavka na opravu údajov ]


 

[o krok späť]

Vytlačiť

[zavri okno]