Adresár > Profesné a záujmové združenia > Asociácia filmových amatérov a videoamatérov
AIC logo

 Slovak Film Institute logo

Profesné a záujmové združenia

Asociácia filmových amatérov a videoamatérov


Sídlo: PhDr. Zuzana Školudová, P.Horova 22, BA, 841 07 Bratislava, Slovenská republika
Poštová adresa: Národné osvetové centrum, Námestie SNP 12, 812 34 Bratislava
IČO: 30791707 (občianske združenie)
Dátum založenia: 6. 5. 1993
Kontakt: tel.: 421- 918 716 049, fax: +421-2-5921 4102, e-mail: skoludova@nocka.sk, PhDr. Zuzana Školudová

Združuje filmových amatérov a videoamatérov na Slovensku, podporuje ich tvorbu, hľadá možnosti získavania prostriedkov na podujatia a aktivity rôzneho druhu a zamerania pre všetkých amatérov na Slovensku. Sprostredkováva účasť filmov i autorov na podujatiach v zahraničí, podieľa sa na zhromažďovaní a ochrane jednotlivých filmových diel, participuje na príprave a realizácii celoštátnych a medzinárodných podujatí. Je členom UNICA - medzinárodnej mimovládnej organizácie pre amatérsky film a video.

aktualizované: 11.01.2011

[Požiadavka na opravu údajov ]


 

[o krok späť]

Vytlačiť

[zavri okno]