Completed films ©2023

Andy Warhol – americký sen | Andy Warhol – The American Dream

• Ľubomír Ján Slivka
• SK | far. > col. | 90 min. | biografický dokument > biopic

Bod obnovy | Restore Point

• Robert Hloz
• CZ – PL – SK – RS | far. > col. | 106 min. | detektívne sci-fi > detective sci-fi

Brutální vedro | Brutal Heat

• Albert Hospodářský
• CZ – SK | far. > col. | 75 min. | magickorealistická coming of age road movie > magic realism, coming of age road movie

Citlivý človek | A Sensitive Person


(Citlivý člověk)
• Tomáš Klein
• CZ – SK | far. > col. | 110 min. | dráma > drama, coming of age drama

Hadí plyn | Snake Gas

• David Jařab
• CZ – SK | far. > col. | 109 min. | dobrodružná dráma > adventure drama

Chýbanie | You Will Never See It All


(Chybění)
• Štěpán Pech
• CZ - SK | far. > col. | 75 min. | biografický dokument > biopic

Invalid | Invalid

• Jonáš Karásek
• SK - CZ | far. > col. | 95 min. | satirická akčná komédia > action comedy

Mimi | She – Hero

• Mira Fornay
• SK | far. > col. | 84 min. | dobrodružný film > adventure film

Moc | Power

• Mátyás Prikler
• SK - HU - CZ | far. > col. | 88 min. | dráma > drama

Olympijský medzičas | Olympic Halftime


(Olympijský mezičas)
• Haruna Honcoop
• CZ - SK - GR - HK | far. > col. | 80 min. | kreatívny dokument > creative documentary

Poznámky z Eremocénu | Notes from Eremocene

• Viera Čákanyová
• SK - CZ | far. > col. | 78 min. | kreatívny dokument > creative documentary

Pravda je to najdôležitejšie | Truth Is All There Is

• Maroš Brázda
• SK | far. > col. | 81 min. | biografikcý dokument > biopic

Samota | Solitude

• Ninna Pálmadóttir
• IS - SK | far. > col. | 75 min. | dráma > drama

Smolu nosíš ty, láska | You are the Bad Luck, Love


(Bonjour mon amour)
• Samo Spišák
• SK | far. > col. | 98 min. | romantická komédia > romantic comedy

Stepne | Stepne

• Maryna Vroda
• UA – DE – PL – SK | far. > col. | 114 min. | dráma > drama

Svetloplachosť | Photophobia


(Photophobia)
• Ivan Ostrochovský, Pavol Pekarčík
• SK – CZ – UA | far. > col. | 71 min. | hybrid

Šťastný človek | A Happy Man

• Soňa G. Lutherová
• SK – CZ | far. > col. | 81 min. | intímny dokumentárny profil> intimate documentary profile

Tak zle, ako sa len dá | As Bad As It Gets

• Viktor Csudai
• SK | far. > col. | 78 min. | komédia > comedy

Tonko, Slávka a kúzelné svetlo | Tony, Shelly and the Magic Light


(Tonda, Slávka a kouzelné světlo)
• Filip Pošivač
• SK – CZ – HU | far. > col. | 80 min. | detský > for children

Tretí koniec palice | The Third End of the Stick

• Jaro Vojtek
• SK – CZ | far. > col. | 90 min. | sociálny dokument > social documentary

Umelohmotné nebo | White Plastic Sky


(Müanyag égbolt)
• Tibor Bánóczki, Sarolta Szabó
• HU – SK | far. > col. | 111 min. | dráma, road movie, sci-fi > drama, road movie, sci-fi

Úsvit | We Have Never Been Modern

• Matěj Chlupáček
• CZ – SK | far. > col. | 117 min. | detektívna dráma > detective drama

Územie fantázie | Territory of Imagination

• Paula Maľárová
• SK | far. > col. | 70 min. | kreatívna dokument > creative documentary

Už ťa nemám rád | I Don't Love You Anymore


(Už tě nemám rád)
• Zdeněk Jirásky
• CZ – SK – RO | far. > col. | 90 min. | dráma > drama

Veľký kaňon | Grand Canyon

• Pavol Barabáš
• SK | far. > col. | 64 min. | kreatívny dokument > creative documentary

Vesmírny kovboj | Space Cowboy

• Lukáš Teren
• SK | far. + čb. > col. + b&w | 78 min. | biografický dokument > biopic

Villa Lucia | Villa Lucia

• Michal Kollár
• SK - CZ | far. > col. | 94 min. | komédia > comedy

Všetci ľudia budú bratia | All Men Become Brothers

• Robert Kirchhoff
• SK - CZ | far. + čb. > col. + b&w | 116 min. | kreatívny dokument > creative documentary

Vysvetlenie na všetko | Explanation for Everything


(Magyarázat mindenre)
• Gábor Reisz
• HU – SK | far. > col. | 152 min. | žáner > genre


updated: 02.01.2023