Completed films ©2023

Invalid | Invalid

• Jonáš Karásek
• SK - CZ | far. > col. | 95 min. | satirická akčná komédia > action comedy

Mimi | She – Hero

• Mira Fornay
• SK | far. > col. | 84 min. | dobrodružný film > adventure film

Moc | Power

• Mátyás Prikler
• SK - HU - CZ | far. > col. | 88 min. | dráma > drama

Poznámky z Eremocénu | Notes from Eremocene

• Viera Čákanyová
• SK - CZ | far. > col. | 78 min. | kreatívny dokument > creative documentary

Šťastný človek | A Happy Man

• Soňa Gyárfáš Lutherová
• SK – CZ – SE | far. > col. | 90 min. | intímny dokumentárny profil> intimate documentary profile

Umelohmotné nebo | White Plastic Sky


(Müanyag égbolt)
• Tibor Bánóczki, Sarolta Szabó
• HU – SK | far. > col. | 111 min. | dráma, road movie, sci-fi > drama, road movie, sci-fi

Villa Lucia | Villa Lucia

• Michal Kollár
• SK - CZ | far. > col. | 94 min. | komédia > comedy


updated: 02.01.2023