Vojna policajtov
anglický názov
(originálny názov)

fiction » production
SK| far. > col. | min. | žáner > genre

Vojna policajtov

synopsis EN
>>
synopsa SK


Director > Réžia   Rudolf Biermann
Story > Námet  -
Screenplay > Scenár  -
DOP > Kamera  -
Editors >  Strih  -
Music > Hudba  -
Set Design > Architekt  -
Costumes > Kostýmy  -
Sound > Zvuk  -
Animation > Animácia  -
Cast > Hrajú  -
Filmography > Filmografia Vojna policajtov
(originálny názov)
Director > Réžia   !REQUEST(field_f)!
Story > Námet  -
Screenplay > Scenár  -
DOP > Kamera  -
Editors >  Strih  -
Music > Hudba  -
Set Design > Architekt  -
Costumes > Kostýmy  -
Sound > Zvuk  -
Animation > Animácia  -
Cast > Hrajú  -
Filmography > Filmografia !INCLUDE(/components/menu/showdoc-NKC-reziseri.jsp, docId=)!
Production > Produkcia !REQUEST(field_d)!
Co-production > Koprodukcia !REQUEST(field_j)!
Producer > Producent !REQUEST(field_e)!  
 o  
Budget > Rozpočet  -
Support > Podpora  -
Co-production Forums > Koprodukčné trhy a fóra  - - -
o   -o
Principal Photography >
Termín nakrúcania
 -
Expected Completion >
Plánované dokončenie
!REQUEST(field_c)!
Expected Release >
Plánovaná premiéra
!REQUEST(field_i)!
o o
Web !REQUEST(field_l)!
Previous Title > Predchádzajúci názov  -

 

Contact > Kontakt Festivals > Festivaly Sales > Predaj
!INCLUDE(/components/menu/showdoc-NKC-spolocnosti.jsp, docId=)!
see main contact see main contact
Production > Produkcia CinemArt SK (SK)
Co-production > Koprodukcia koprodukcia
Producer > Producent producenti  
 o  
Budget > Rozpočet  -
Support > Podpora  -
Co-production Forums > Koprodukčné trhy a fóra  - - -
o   -o
Principal Photography >
Termín nakrúcania
 -
Expected Completion >
Plánované dokončenie
plánované dokončenie
Expected Release >
Plánovaná premiéra
SK: 01/2024, CinemArt SK
o o
Web www.XXX
Previous Title > Predchádzajúci názov  -

 

Contact > Kontakt Festivals > Festivaly Sales > Predaj
Vojna policajtov

(originálny názov)

SK| far. > col. | min. | žáner > genre
plánované dokončenie
Director > Réžia   Rudolf Biermann
Story > Námet  -
Screenplay > Scenár  -
DOP > Kamera  -
Editors >  Strih  -
Music > Hudba  -
Set Design > Architekt  -
Costumes > Kostýmy  -
Sound > Zvuk  -
Animation > Animácia  -
Cast > Hrajú  -
Filmography > Filmografia !INCLUDE(/components/menu/showdoc-NKC-reziseri.jsp, docId=)!
Production > Produkcia CinemArt SK (SK)
Co-production > Koprodukcia koprodukcia
Producer > Producent producenti  
 o  
Budget > Rozpočet  -
Support > Podpora  -
Co-production Forums > Koprodukčné trhy a fóra  - - -
o   -o
Principal Photography >
Termín nakrúcania
 -
Expected Completion >
Plánované dokončenie
plánované dokončenie
Expected Release >
Plánovaná premiéra
SK: 01/2024, CinemArt SK
o o
Web www.XXX
Previous Title > Predchádzajúci názov  -

 

Contact > Kontakt Festivals > Festivaly Sales > Predaj
!INCLUDE(/components/menu/showdoc-NKC-spolocnosti.jsp, docId=)!
see main contact see main contact

see main contact see main contact

updated: 29.01.2023