Fiction films ©2023

Invalid | Invalid

• Jonáš Karásek
• SK - CZ | far. > col. | 95 min. | satirická akčná komédia > action comedy

Mimi | She – Hero

• Mira Fornay
• SK | far. > col. | 84 min. | dobrodružný film > adventure film

Moc | Power

• Mátyás Prikler
• SK - HU - CZ | far. > col. | 88 min. | dráma > drama

Villa Lucia | Villa Lucia

• Michal Kollár
• SK - CZ | far. > col. | 94 min. | komédia > comedy


updated: 02.01.2023