Dear Visitors, this database is no longer updated. We're moving to a new and improved website soon. All data is transferred to the new website: www.sfu.sk/filmy/

Slovak Film Institute

 

     

     

     

Documentary films ©2023

15x15x5 (minisalon 1984) | 15x15x5 (minisalon 1984)

• Janek Q Růžička
• CZ - SK | far. > col. | 100 min. | kreatívny biografická dokument > creative documentary

Andy Warhol – americký sen | Andy Warhol – The American Dream

• Ľubomír Ján Slivka
• SK | far. > col. | 90 min. | biografický dokument > biopic

Chýbanie | You Will Never See It All


(Chybění)
• Štěpán Pech
• CZ - SK | far. > col. | 75 min. | biografický dokument > biopic

Olympijský medzičas | Olympic Halftime


(Olympijský mezičas)
• Haruna Honcoop
• CZ - SK - GR - HK | far. > col. | 80 min. | kreatívny dokument > creative documentary

Poznámky z Eremocénu | Notes from Eremocene

• Viera Čákanyová
• SK - CZ | far. > col. | 78 min. | kreatívny dokument > creative documentary

Pravda je to najdôležitejšie | Truth Is All There Is

• Maroš Brázda
• SK | far. > col. | 81 min. | biografikcý dokument > biopic

Šťastný človek | A Happy Man

• Soňa G. Lutherová
• SK – CZ | far. > col. | 81 min. | intímny dokumentárny profil> intimate documentary profile

Tretí koniec palice | The Third End of the Stick

• Jaro Vojtek
• SK – CZ | far. > col. | 90 min. | sociálny dokument > social documentary

Územie fantázie | Territory of Imagination

• Paula Maľárová
• SK | far. > col. | 70 min. | kreatívna dokument > creative documentary

Veľký kaňon | Grand Canyon

• Pavol Barabáš
• SK | far. > col. | 64 min. | kreatívny dokument > creative documentary

Vesmírny kovboj | Space Cowboy

• Lukáš Teren
• SK | far. + čb. > col. + b&w | 78 min. | biografický dokument > biopic

Všetci ľudia budú bratia | All Men Become Brothers

• Robert Kirchhoff
• SK - CZ | far. + čb. > col. + b&w | 116 min. | kreatívny dokument > creative documentary


updated: 02.01.2023