Dear Visitors, this database is no longer updated. We're moving to a new and improved website soon. All data is transferred to the new website: www.sfu.sk/filmy/

Slovak Film Institute

 

     

     

     

Documentary films ©2022

± 90 | ± 90

• Marek Kuboš
• SK | far. > col. | 65 min. | kolektívny portrét > collective portrait

Dežo Hoffmann – fotograf Beatles | Dezo Hoffmann – Photographer of The Beatles

• Patrik Lančarič
• SK - CZ | far. > col. | 90 min. | biografický dokument > bio-documentary

Drsne a nežne | Roughly, Softly

• Ľubomír Štecko
• SK - CZ | far. > col. | 77 min. | kreatívny dokument > creative documentary

Fragile Memory | Krychka pamiať


(Krykhka Pamyat)
• Igor Ivanko
• UA - SK | far. > col. | 85 min. | kreatívny biografický dokument > creative documentary, biopic

Horský vodca | Mountain Guide

• Pavol Barabáš
• SK | far. > col. | 69 min. | kreatívny dokument > creative documentary

Identita ES | Identity ES

• Alena Činčerová
• CZ – CA – SK | far. > col. | 81 min. | biografický dokument > biopic

Kapr | Kapr Code

• Lucie Králová
• CZ - SK | far. > col. | 80 min. | dokumentárna opera > documentary opera

Katedrála | The Cathedral

• Denis Dobrovoda
• SK | far. > col. | 87 min. | kreatívny dokument, biografický dokument > creative documentary, biography

Let domov | Good Old Czechs


(Good Old Czechs)
• Tomáš Bojar
• CZ - SK | čb. > b&w. | 83 min. | dokumentárny film zostavený z archívnych materiálov > collage film

Michael Kocáb – rocker verzus politik | Michael Kocáb


(Michael Kocáb – rocker versus politik)
• Olga Sommerová
• CZ – SK | far. > col. | 102 min. | biografický dokument > biopic

Návštevníci | The Visitors

• Veronika Lišková
• CZ - NO - SK | far. > col. | 83 min. | kreatívny dokument > creative documentary

Odchádzania | Leaving to Remain

• Mira Erdevicki
• SK - GB - CZ | far. > col. | 90 min. | dokument > document

Odpočítavanie - Posledný film Ivana Palúcha | The Countdown - The Last Film of Ivan Palúch

• Martin Palúch
• SK | far. > col. | 77min. | strihový dokument > compilation film

OUCA – (NE)SKUTOčNí PRíBECH | Sheep

• Peter Pavlík
• SK | far. > col. | 79 min. | kreatívny dokument, hraný dokument (dokudráma), mockument > docudrama, mockument

Peter Dvorský | Peter Dvorsky – Opera Singer

• Iveta Malachovská
• SK | far. > col. | 77 min. | biografický dokument > biopic

Planéta Praha | Wild Prague


(Planeta Praha)
• Jan Hošek
• CZ - SK | far. > col. | 83 min. | prírodopisný > wild-life

Pongo Calling | Pongo Calling

• Tomáš Kratochvíl
• CZ - SK - GB | far. > col. | 78 min. | creative documentary > kreatívny dokument

Slobodní | Free


• Slavomír Zrebný
• SK | far. > col. | 80 min. | biografický dokument > biopic

Turnaj snov | The Eagles fom Taga


(Vulturii din Taga)
• Adina Popescu, Iulian Manuel Ghervas
• RO - SK | far. > col. | 72 min. | komédia, sociálny dokument > comedy, social documentary

Turnus | The Shift

• Jaro Vojtek
• SK | far. > col. | 68 min. | sociálny dokument > social documentary

Zavýjať po svojom | Howling Like We Do


(Magunk módjára üvölten)
• Asia Dér
• SK - HU | far. > col. | 90 min. | kreatívny biografický dokument > creative documentary, biopic


updated: 02.01.2023