Animation films ©2022

Tvojazem | Journey to Yourland

• Peter Budinský
• SK - BE - CZ | far. > col. | 85 min. | dobrodružný film > adventure

Websterovci vo filme | The Websters Movie

• Katarína Kerekesová
• SK – CZ | far. > col. | 65 min. | pre deti > for children


updated: 10.01.2022