Dear Visitors, this database is no longer updated. We're moving to a new and improved website soon. All data is transferred to the new website: www.sfu.sk/filmy/

Slovak Film Institute

 

     

     

     

Tretí koniec palice
The Third End of the Stick

» ©2023
SK – CZ | far. > col. | 90 min. | sociálny dokument > social documentary

Tretí koniec palice

The film follows the fate of Romani, minority within a minority. Queer Romas search for their living space and dream of working abroad. A legless father of five children longs for a wheelchair. A Romani grandmother sacrifices her life for the health of her beloved grandson. Will Emil, a Romani man who found faith in God, be able to save his son from alcohol? Four stories from Roma settlements in Slovakia aim to break down prejudices between the Roma community and the white majority.
>>
Dokument sleduje osudy Rómov, ktorí sa stali minoritou v minoritnej spoločnosti. Queer Rómovia a Rómky hľadajú svoj životný priestor a snívajú o práci v zahraničí. Beznohý otec piatich detí túži po invalidnom vozíku. Rómska babka obetuje svoj život za zdravie svojho milovaného vnuka. Podarí sa Rómovi Emilovi, ktorý uveril v Boha, zachrániť svojho syna pred alkoholom? Štyri príbehy zo slovenských rómskych osád majú za ambíciu prelomiť predsudky medzi rómskou komunitou a bielou majoritou.


Director > Réžia   Jaro Vojtek
Story > Námet Jaro Vojtek
Screenplay > Scenár Marek Leščák
DOP > Kamera Ivo Miko
Editors >  Strih Rado Dúbravský
Music > Hudba  -
Set Design > Architekt  -
Costumes > Kostýmy  -
Sound > Zvuk Michal Džadoň, Martin Dzurňák
Animation > Animácia  -
Cast > Účinkujú Jaroslav Horváth, Nadežda Horváthová, Jarmila Kotlárová, Maroš Kotlár, Emil Polhoš, Adela Polhošová, Marek Gábor, Dávid Klempár, Adrián Kotuľák, Dominik Pokuta
Filmography > Filmografia Jaro Vojtek (1968)
upcoming: Anestéza
2023: Tretí koniec palice
2022: Turnus
2019: Raj na zemi
2014: Deti
2014: Tak ďaleko, tak blízko
2012: Cigáni idú do volieb
2008: Hranica
2005: My zdes


Production > Produkcia 500 (SK)
Co-production > Koprodukcia Rozhlas a televízia Slovenska (SK), DORIAN film (CZ)
Producer > Producent Tomáš Slebodník (SK), Juraj Baláž (SK)  
 o  
Budget > Rozpočet  -
Support > Podpora Audiovizuálny fond
Co-production Forums > Koprodukčné trhy a fóra  - - -
o   -o
World Premiere >
Svetová premiéra
Ji.hlava IDFF 2023, Czech Republic / MFDF Ji.hlava 2023, ČR
Release >
Distribučná premiéra
SK: 12/2023, ASFK
o o
Web -
Previous Title > Predchádzajúci názov  -

 

Contact > Kontakt Festivals > Festivaly Sales > Predaj
500
Textilná 4, SK-040 12 Košice
+421 903 627 606
info@500oz.sk
www.500oz.sk

Ivana Hucíková
+421 911 020 699
Ivana.hucikova@gmail.com
Ivana Hucíková
+421 911 020 699
Ivana.hucikova@gmail.com

updated: 25.09.2023