Dear Visitors, this database is no longer updated. We're moving to a new and improved website soon. All data is transferred to the new website: www.sfu.sk/filmy/

Slovak Film Institute

 

     

     

     

Prievozník
The Ferryman

fiction » development
SK – CZ | far. > col. | min. | roadmovie, dramedy

Prievozník

A trio of estranged elderly siblings embark on an unlikely journey through southern Slovakia to obtain their father’s death certificate and claim a financial compensation. On the way, they face various conflicts and come to know colourful figures who join their expedition. They reveal that their father had survived the war and settled abroad. In his widow’s gazebo, the mistakenly intoxicated siblings experience a state of altered consciousness and come to terms with their problems and mortality.
>>
Keď štát ponúkne finančnú kompenzáciu občanom, ktorí vo vojne prišli o rodiča, majiteľ pohrebníctva a džezový hudobník sa so svojimi dvoma sestrami vydajú hľadať úmrtný list otca. Počas putovanie čelia vnútorným a vonkajším konfliktom v tragikomických situáciách a zistia, že otec sa usadil v Čechách pod novým menom. Tam nájdu len jeho vdovu a zažívajú stav zmeneného vedomia a sled vízií, počas ktorých sa vyrovnávajú so svojimi problémami a smrteľnosťou. Nie každému je však súdené sa vrátiť.


Director > Réžia   Juraj Nvota
Story > Námet Ján Koóš
Screenplay > Scenár Ján Koóš
DOP > Kamera  -
Editors >  Strih  -
Music > Hudba  -
Set Design > Architekt  -
Costumes > Kostýmy  -
Sound > Zvuk  -
Animation > Animácia  -
Cast > Hrajú Martin Huba, Iva Janžurová, Zuzana Kronerová, Jana Oľhová, Vladimír Strnisko
Filmography > Filmografia Juraj Nvota (1954)

upcoming: Prievozník
2018: INDE (spolurež. / co-dir.)
2015: Johankino tajomstvo
2014: Rukojemník
2012: eŠTeBák
2007: Muzika
2002: Kruté radosti

Production > Produkcia ALEF FILM & MEDIA (SK)
Co-production > Koprodukcia Fulfilm (CZ), Filmové Ateliéry (CZ)
Producer > Producent Marian Urban (SK)  
 o  
Budget > Rozpočet 1 568 300 €
Support > Podpora Audiovizuálny fond
Co-production Forums > Koprodukčné trhy a fóra ScripTeast
o   -o
Principal Photography >
Termín nakrúcania
 leto / Summer 2024
Expected Completion >
Plánované dokončenie
07/2025
Expected Release >
Plánovaná premiéra
SK/CZ: 2025, Continentalfilm
o o
Web -
Previous Title > Predchádzajúci názov Pár úderov a je preč

 

Contact > Kontakt Festivals > Festivaly Sales > Predaj
ALEF FILM & MEDIA
Mliekarenská 11, SK-821 09 Bratislava
+421 2 2090 2648
afm@afm.sk
www.afm.sk
see main contact Coccinelle film sales
info@coccinellerfilm.com
www.coccinellefilm.com

updated: 14.08.2023