Dear Visitors, this database is no longer updated. We're moving to a new and improved website soon. All data is transferred to the new website: www.sfu.sk/filmy/

Slovak Film Institute

 

     

     

     

Pravda je to najdôležitejšie
Truth Is All There Is

» ©2023
SK | far. > col. | 81 min. | biografikcý dokument > biopic

Pravda je to najdôležitejšie

Eduard Grečner. Film director, dramaturge, publicist and poet. A talented filmmaker with precise artistic goals which, due to circumstances and the times, he was not always able to realise. Reflections on the ideological and aesthetic starting points he consecutively followed during his creative career, [as well as] on the meaning and mission of art and the principles that art should never abandon. [It is] about reality limiting the freedom of artistic expression, conflicts with power and the consequences that Eduard Grečner – a human being and an artist – decided to face without ever compromising his own views and conscience, because the truth is all there is.
>>
Eduard Grečner. Filmový režisér, dramaturg, publicista a básnik. Portrét človeka, intelektuála a nadaného filmára s dôsledne definovanými umeleckými zámermi, ktoré sa mu vinou okolností a doby nie vždy podarilo naplniť. Úvahy o ideových a estetických východiskách, ktoré počas svojej tvorivej dráhy konzekventne sledoval, o zmysle a poslaní umenia a o princípoch, ktorých by sa umenie nikdy nemalo vzdávať. O realite limitujúcej slobodu umeleckého vyjadrovania, konfliktoch s mocou a príkoriach, ktorým sa Eduard Grečner – človek a umelec – rozhodol čeliť bez toho, aby pristúpil na kompromis na úkor svojich názorových postojov a vlastného svedomia, pretože pravda je to najdôležitejšie.


Director > Réžia   Maroš Brázda
Story > Námet Maroš Brázda
Screenplay > Scenár Maroš Brázda
DOP > Kamera Ján Meliš
Editors >  Strih Róbert Karovič
Music > Hudba David Kollár
Set Design > Architekt  -
Costumes > Kostýmy  -
Sound > Zvuk Michal Fricman, Jano Šebík
Animation > Animácia  -
Cast > Hrajú  -
Filmography > Filmografia Maroš Brázda (1973)
debut
Production > Produkcia ARTILERIA (SK)
Co-production > Koprodukcia Slovenský filmový ústav (SK), Rozhlas a televízia Slovenska (SK)
Producer > Producent Ján Meliš (SK)  
 o  
Budget > Rozpočet  -
Support > Podpora Audiovizuálny fond
Co-production Forums > Koprodukčné trhy a fóra  - - -
o   -o
World Premiere >
Svetová premiéra
Karlovy Vary IFF 2023, Czech Republic / MFF Karlove Vary 2023, Česká republika
Release >
Distribučná premiéra
SK: 10/2024, ASFK
o o
Web -
Previous Title > Predchádzajúci názov  -

 

Contact > Kontakt Festivals > Festivaly Sales > Predaj
ARTILERIA
Drobného 23, SK-841 01 Bratislava
+421 903 789 198
artileria@artileria.sk
www.artileria.sk

see main contact see main contact

updated: 17.07.2023