Dear Visitors, this database is no longer updated. We're moving to a new and improved website soon. All data is transferred to the new website: www.sfu.sk/filmy/

Slovak Film Institute

 

     

     

     

Škaredá Mandarínka
Ugly Mandarine
(Ugly Mandarine)

fiction » development
CZ – SK – TW | far. > col. | 90 min. | hraný film > ficiton

Škaredá Mandarínka

Young Yiou, originally from China, has just finished her cello studies in Prague and does not want to return to her homeland. Since she will not get a permanent place in the orchestra, her only option to stay in Prague is to get a partner visa. She applies for it together with her partner, the Slovak urban planner Greta. But how can she prove her love to the authorities when she is not sure herself?
>>
Mladá Yiou práve dokončila štúdium violoncella na univerzite v Prahe, no do rodnej Číny sa nemôže a nechce vrátiť. Keď nezíska stále pracovné miesto v orchestri, jediným spôsobom, ako ostať aj po škole v Čechách, sa pre ňu stane partnerské vízum. Požiada oň so svojou priateľkou, slovenskou urbanistkou Grétou. Ako ale chcete svoju lásku dokázať pred úradmi, keď ste si ju nepriznali ešte ani sám pred sebou? A ako dokáže úradný zdrap papiera ovplyvniť naše premýšľanie?


Director > Réžia   Xie Piaoyu
Story > Námet Xie Piaoyu
Screenplay > Scenár Xie Piaoyo, Ondřej Kopřiva
DOP > Kamera Igor Smitka
Editors >  Strih Michal Reich
Music > Hudba Lim Giong
Set Design > Architekt Jindřich Kočí
Costumes > Kostýmy  -
Sound > Zvuk Tu Du-Chih
Animation > Animácia  -
Cast > Hrajú  -
Filmography > Filmografia Xie Piaoyu (1991)
debut
Production > Produkcia Analog Vision (CZ)
Co-production > Koprodukcia kerekesfilm (SK), Flash Forward Entertainment (TW)
Producer > Producent Veronika Kührová (CZ), Peter Kerekes (SK), Tereza Tokárová (SK), Patrick Mao Huang (TW)  
 o  
Budget > Rozpočet 1 271 327 €
Support > Podpora Audiovizuálny fond, Creative EuropeMEDIA, Státní fond kinematografie
Co-production Forums > Koprodukčné trhy a fóra

Midpoint Feature Launch (CZ) 2018
Works in Development na KVIFF (CZ) 2018
Connecting Cottbus (DE) 2018
Lovers Go Industry (IT) 2019
Shanghai Artist Swatch Artist Peace Residency (CN) 2019
Queer Academy na Berlinale (DE) 2020
Ties That Bind (EAVE) (TW,IT) 2021

o   -o
Principal Photography >
Termín nakrúcania
07 – 09/2024
Expected Completion >
Plánované dokončenie
2025
Expected Release >
Plánovaná premiéra
09/2025
o o
Web -
Previous Title > Predchádzajúci názov  -

 

Contact > Kontakt Festivals > Festivaly Sales > Predaj
Analog Vision
Kaprova 42/14, CZ-110 00 Praha 1
+420 602 83 83 88
michal@analog.vision

kerekesfilm
Mikovíniho 31, SK-040 11, Košice
+421 905 255 698
kerekesfilm@gmail.com
www.kerekesfilm.com

see main contact see main contact

updated: 28.04.2023