Dear Visitors, this database is no longer updated. We're moving to a new and improved website soon. All data is transferred to the new website: www.sfu.sk/filmy/

Slovak Film Institute

 

     

     

     

Iné svety
Inbetween Worlds
(Inbetween Worlds)

fiction » development
CZ – SK | far. > col. | 80 min. | dráma > drama

Iné svety

Mai is a Vietnamese yet lives her whole life in the Czech Republic. She gets an offer from Vietnam to have an arranged marriage. Will she agree with it or will she resist and remain „westernly“ selfish and independent?
>>
Mai je Vietnamka, no celý život žije v Českej republike. Dostane ponuku z Vietnamu na dohodnuté manželstvo. Bude s tým súhlasiť alebo bude vzdorovať a zostane „západne“ sebecká a nezávislá?


Director > Réžia   Diana Cam Van Nguyen
Story > Námet Diana Cam Van Nguyen
Screenplay > Scenár Diana Cam Van Nguyen
DOP > Kamera  -
Editors >  Strih  -
Music > Hudba  -
Set Design > Architekt  -
Costumes > Kostýmy  -
Sound > Zvuk  -
Animation > Animácia  -
Cast > Hrajú  -
Filmography > Filmografia Diana Cam Van Nguyen (1993)
debut
Production > Produkcia 13ka (CZ), nutprodukcia (SK)
Co-production > Koprodukcia -
Producer > Producent Karolína Davidová (CZ), Jakub Viktorín (SK)  
 o  
Budget > Rozpočet  -
Support > Podpora Creative Europe MEDIA, Státní fond kinematografie
Co-production Forums > Koprodukčné trhy a fóra TFL NEXT Feature Film 2023, Italy
o   -o
Principal Photography >
Termín nakrúcania
 -
Expected Completion >
Plánované dokončenie
2027
Expected Release >
Plánovaná premiéra
2027
o o
Web -
Previous Title > Predchádzajúci názov  -

 

Contact > Kontakt Festivals > Festivaly Sales > Predaj
13ka
Myslivečkova 1798/5, 16200 Praha 6
+420 721 011 357
info@13ka.eu
www.13ka.eu

nutprodukcia
Lazaretská 13, SK-811 08 Bratislava
+421 907 120 906
monika@nutprodukcia.sk
www.nutprodukcia.sk

see main contact see main contact

updated: 21.04.2023