Dear Visitors, this database is no longer updated. We're moving to a new and improved website soon. All data is transferred to the new website: www.sfu.sk/filmy/

Slovak Film Institute

 

     

     

     

Vnútro
Inside

animation » development
SK | far. > col. | 70 min. | fiktívny animovaný dokument > fiction animated documenatry

Vnútro

A fictional animated documentary opens up themes about mental health. The main characters of the film are the psychological problems themselves – Depression, Anxiety and Eating Disorder. Through their stories and experiences supplemented by the opinions of experts, we try to understand them and get a picture of how our brain works.
>>
Fiktívny animovaný dokument otvára témy duševného zdravia. Hlavnými postavami filmu sú samotné psychické problémy – Depresia, Úzkosť a PPP (Porucha príjmu potravy). Cez ich rozprávanie a prežívanie doplnené názormi odborníkov sa im snažíme porozumieť a získať obraz o tom ako náš mozog funguje.


Director > Réžia   Veronika Kocourková
Story > Námet  -
Screenplay > Scenár Soňa Balážová, Veronika Kocourková
DOP > Kamera  -
Editors >  Strih  -
Music > Hudba  -
Set Design > Architekt  -
Costumes > Kostýmy  -
Sound > Zvuk  -
Animation > Animácia  -
Cast > Hrajú  -
Filmography > Filmografia Veronika Kocourková (1989)
debut
Production > Produkcia Super film (SK)
Co-production > Koprodukcia -
Producer > Producent Simona Hrušovská (SK)  
 o  
Budget > Rozpočet  -
Support > Podpora Audiovizuálny fond
Co-production Forums >
Koprodukčné trhy a fóra
 - - -
o   -o
Principal Photography >
Termín nakrúcania
 -
Expected Completion >
Plánované dokončenie
2026
Expected Release >
Plánovaná premiéra
01/2027
o o
Web -
Previous Title > Predchádzajúci názov  -

 

Contact > Kontakt Festivals > Festivaly Sales > Predaj
Super film
Mýtna 42, SK-811 07 Bratislava
+421 904 415 006
info@superfilm.me
www.superfilm.me

see main contact see main contact

updated: 21.04.2023