Otcom proti svojej vôli
Neither With You
(Tátou proti své vůli)

fiction » post-production
CZ - SK - HU | far. > col. | 103 min. | komédia > comedy

Otcom proti svojej vôli

A romantic comedy about Lukas, whose mother suffers from a serious heart condition and has only days to live. To grant his mother's greatest wish in her final hours, Lukáš asks his neighbour and former stripper Natalia, who is five months pregnant, to visit her mother with him in hospital and tell her that she is carrying his child. Mom returns to life after the operation, but because nothing can upset her, Lukáš and Natalia are forced to continue playing the role of a loving couple.
>>
Romantická komédia o Lukášovi, ktorého matka trpí vážnou srdcovou chorobou a zostávajú jej už len dni života. Aby svojej mame splnil najväčšie prianie, požiada Lukáš svoju susedku, bývalú striptérku Natáliu, ktorá je v piatom mesiaci tehotenstva, aby s ním navštívila jeho matku v nemocnici a povedala jej, že pod srdcom nosí jeho dieťa. Nečakane sa však našiel darca srdca. Mama sa po operácii vracia do života, ale keďže ju nesmie nič rozrušiť, sú Lukáš a Natália nútení ďalej hrať pár.


Director > Réžia   Tomáš Dianiška
Story > Námet  Denes Orosz
Screenplay > Scenár  Tomáš Dianiška
DOP > Kamera  Tomáš Juríček
Editors >  Strih  Vojtěch Frič
Music > Hudba  -
Set Design > Architekt  Jan Vlček
Costumes > Kostýmy  -
Sound > Zvuk  Viktor Krivosudský, Lukáš Moudrý
Animation > Animácia  -
Cast > Hrajú  Kryštof Hádek, Kristína Svarinská, Tatjana Medvecká, Miroslav Noga, Pavel Soukup 
Filmography > Filmografia Tomáš Dianiška (1984)

upcoming: Tátou proti své vůli

 

Production > Produkcia love.FRAME (SK)
Co-production > Koprodukcia Art4 (SK)
Producer > Producent Miša Jelenek (SK), Palo Jelenek (SK)  
 o  
Budget > Rozpočet  1 250 000 eur
Support > Podpora  -
Co-production Forums > Koprodukčné trhy a fóra  - - -
o   -o
Principal Photography >
Termín nakrúcania
 -
Expected Completion >
Plánované dokončenie
07/2023
Expected Release >
Plánovaná premiéra
SK: 08/2023, Bontonfilm
o o
Web
Previous Title > Predchádzajúci názov  -

 

Contact > Kontakt Festivals > Festivaly Sales > Predaj

LOVE.FRAME
Vlkova 17,, CZ-130 00 Praha 3
+420 230 234 313
info@loveframe.cz
www.loveframe.cz

Art4
Vajnorská 167, SK-831 04 Bratislava
+421 905 120 000
misa.jelenek@gmail.com
www.art4.sk


see main contact see main contact

updated: 30.01.2023