Dear Visitors, this database is no longer updated. We're moving to a new and improved website soon. All data is transferred to the new website: www.sfu.sk/filmy/

Slovak Film Institute

 

     

     

     

Vojna policajtov
War of the Police

fiction » production
SK| far. > col. | min. | žáner > genre

Vojna policajtov

synopsis EN
>>
synopsa SK


Director > Réžia   Rudolf Biermann
Story > Námet  -
Screenplay > Scenár  -
DOP > Kamera Martin Štrba
Editors >  Strih  -
Music > Hudba  -
Set Design > Architekt  -
Costumes > Kostýmy  -
Sound > Zvuk  -
Animation > Animácia  -
Cast > Hrajú Alexander Bárta, Juraj Loj, Robert Jakab, Marián Mitaš, Anežka Petrová, Broňa Kováčiková, Ady Hajdu, Dušan Cinkota
Filmography > Filmografia Rudolf Biermann (1958)
2020: Sviňa (spolurež. / co-dir.)
Production > Produkcia CinemArt SK (SK)
Co-production > Koprodukcia
Producer > Producent   
 o  
Budget > Rozpočet  -
Support > Podpora  -
Co-production Forums >
Koprodukčné trhy a fóra
 - - -
o   -o
Principal Photography >
Termín nakrúcania
 -
Expected Completion >
Plánované dokončenie
Expected Release >
Plánovaná premiéra
SK: 01/2024, CinemArt SK
o o
Web -
Previous Title > Predchádzajúci názov  -

 

Contact > Kontakt Festivals > Festivaly Sales > Predaj
CinemArt SK
Lamačská cesta 97, SK-841 03 Bratislava
tel: +421 2/330 142 35
office@cinemart.sk
www.cinemart.sk

see main contact see main contact

updated: 09.10.2023