Dear Visitors, this database is no longer updated. We're moving to a new and improved website soon. All data is transferred to the new website: www.sfu.sk/filmy/

Slovak Film Institute

 

     

     

     

Nikdy sa nevrátili
Never Came Back

documentary » production
SK | far. > col. | 80 min. | kreatívny dokument > creative documentary

Nikdy sa nevrátili

synopsis EN
>>
Alfréd Wetzler, ktorý s Vrbom ako prví do sveta vyniesli správu o nacistických zverstvách vo vyhladzovacom tábore v Auschwitzi, bol výnimočný človek, aj preto, lebo zostal verný morálnym hodnotám napriek stretu s dvoma najväčšími totalitami slovenskej a svetovej histórie a nespravodlivosti voči jeho osobe, ktorá ho prenasledovala celý život. Svoj povojnový život zasvätil boju za historickú a spoločenskú spravodlivosť.


Director > Réžia   Denis Dobrovoda
Story > Námet Denis Dobrovoda
Screenplay > Scenár Denis Dobrovoda
DOP > Kamera  -
Editors >  Strih  -
Music > Hudba  -
Set Design > Architekt  -
Costumes > Kostýmy  -
Sound > Zvuk  -
Animation > Animácia  -
Cast > Hrajú Alfréd Wetzler, Rudolf Vrba, Gerta Vrbová, Peter Nausner, Darina Horáková
Filmography > Filmografia Denis Dobrovoda (1990)

upcoming: Nikdy sa nevrátili
2022: Katedrála

Production > Produkcia ARINAFILM (SK)
Co-production > Koprodukcia Kolsa Films SK (SK)
Producer > Producent Silvia Panáková (SK), Betsy Laikin (US)  
 o  
Budget > Rozpočet 160 000 €
Support > Podpora Audiovizuálny fond
Co-production Forums > Koprodukčné trhy a fóra  - - -
o   -o
Principal Photography >
Termín nakrúcania
2023
Expected Completion >
Plánované dokončenie
2024
Expected Release >
Plánovaná premiéra
2024
o o
Web -
Previous Title > Predchádzajúci názov  -

 

Contact > Kontakt Festivals > Festivaly Sales > Predaj
ARINAFILM
Dulovo námestie 4, SK-821 08 Bratislava
+421 907 787 945
silvia@arinafilm.sk
www.arinafilm.sk

see main contact see main contact

updated: 25.01.2023