Dear Visitors, this database is no longer updated. We're moving to a new and improved website soon. All data is transferred to the new website: www.sfu.sk/filmy/

Slovak Film Institute

 

     

     

     

Spievajúci dom
The Singing House

fiction » development
SK - CZ - PL - HU | far. > col. | 90 min. | dráma s prvkami absurdného humoru> absurd drama

Spievajúci dom

The conflict between a mysterious woman and her neighbours escalates when she installs a device on her house that plays an opera aria from dawn to dusk, 365 days a year, for 15 years... Based on true events.
>>
Konflikt medzi záhadnou ženou a jej susedmi sa vyostrí, keď si na dom nainštaluje zariadenie, ktoré hrá opernú áriu od rána do večera, 365 dní v roku, počas 15 rokov... Na základe skutočných udalostí.


Director > Réžia   Andrej Kolenčík
Story > Námet Andrej Kolenčík
Screenplay > Scenár Jakub Medvecký
DOP > Kamera Tomasz Wierzbicki
Editors >  Strih  -
Music > Hudba  -
Set Design > Architekt  -
Costumes > Kostýmy  -
Sound > Zvuk  -
Animation > Animácia  -
Cast > Hrajú  -
Filmography > Filmografia Andrej Kolenčík (1984)
upcoming: Spievajúci dom
upcoming: odbočte vpravo!
2019: Mohyla
Production > Produkcia Admiral Films (SK)
Co-production > Koprodukcia i/o post (CZ)
Producer > Producent Andrej Kolenčík (SK), Jordi Niubo (CZ)  
 o  
Budget > Rozpočet 488 650 €
Support > Podpora Audiovizuálny fond
Co-production Forums > Koprodukčné trhy a fóra Heart of Europe, Poland, 2022 (Best Pitching Award)
o   -o
Principal Photography >
Termín nakrúcania
08/2023
Expected Completion >
Plánované dokončenie
09/2024
Expected Release >
Plánovaná premiéra
09/2024
o o
Web -
Previous Title > Predchádzajúci názov  -

 

Contact > Kontakt Festivals > Festivaly Sales > Predaj
Admiral Films
Miletičova 45, SK-821 09 Bratislava
+421 904 639 359
admiral@kolencik.org
www.kolencik.org

see main contact see main contact

updated: 21.12.2022