30 N C D 30
30 N C D 30

documentary » development
SK | far. > col. | 70 min. | kreatívny dokument > creative documentary

30 N C D 30

synopsis EN
>>
Film mapuje svet dizajnérov a vývoj Slovenského dizajnu a vývoj Národnej ceny za dizajn na pozadí príbehu príprav dôležitého 30. ročníka ceny, ktorý bude v roku 2023.


Director > Réžia   Martin Hasák
Story > Námet Martin Hasák
Screenplay > Scenár Martin Hasák
DOP > Kamera Sophia Boydová
Editors >  Strih Marek Bihuň
Music > Hudba Martin Hasák
Set Design > Architekt  -
Costumes > Kostýmy  -
Sound > Zvuk Richard Sabo
Animation > Animácia  -
Cast > Hrajú  -
Filmography > Filmografia Martin Hasák (1978)
debut
Production > Produkcia Super film (SK)
Co-production > Koprodukcia -
Producer > Producent Monika Lošťáková (SK), Simona Hrušovská (SK), Veronika Kocourková (SK), Zuzana Jankovičová (SK)  
 o  
Budget > Rozpočet  -
Support > Podpora  -
Co-production Forums > Koprodukčné trhy a fóra  - - -
o   -o
Principal Photography >
Termín nakrúcania
 -
Expected Completion >
Plánované dokončenie
2023
Expected Release >
Plánovaná premiéra
2024
o o
Web -
Previous Title > Predchádzajúci názov  -

 

Contact > Kontakt Festivals > Festivaly Sales > Predaj
Super film
Mýtna 42, SK-811 07 Bratislava

monika@superfilm.me
www.superfilm.me

see main contact see main contact

updated: 05.12.2022