Dear Visitors, this database is no longer updated. We're moving to a new and improved website soon. All data is transferred to the new website: www.sfu.sk/filmy/

Slovak Film Institute

 

     

     

     

Akcia Monako
Operation Monaco

documentary » development
SK - CZ - FR | far. + čb. > col. + b&w | 80 min. | hraný dokument > docudrama

Akcia Monako

A suspense historical-political docu drama that bring out the most successful Czechoslovak Communist Secret Service (ŠTB) operation (MONACO). After the communist Prague Coup in 1948, É. Manac’h became the French General Consul in Bratislava. ŠTB blackmailed the consulate administrator, forcing him to handing over secret documents that were later used to accuse the Consul’s friends to stage a monster trial. In the end, two persons were executed, and many others sentenced to life imprisonment.
>>
Historicko-politická doku-dráma približuje jednu z najúspešnejších akcií ŠtB. Po komunistickom pražskom prevrate v roku 1948 sa ľavicový intelektuál Étienne Manac'h stal francúzskym generálnym konzulom v Bratislave. ŠTB začne vydierať správcu konzulátu a prinúti ho skopírovať tajné dokumenty, ktoré neskôr použije na konštrukciu obvinení konzulových priateľov a zinscenovanie politického monster procesu. Výsledkom akcie MONACO, boli dve tresty smrti a drakonické väzenské tresty ďalších osobností.


Director > Réžia   Dušan Trančík
Story > Námet  -
Screenplay > Scenár Dušan Trančík
DOP > Kamera Richard Krivda
Editors >  Strih Peter Harum
Music > Hudba  -
Set Design > Architekt  -
Costumes > Kostýmy  -
Sound > Zvuk  -
Animation > Animácia  -
Cast > Hrajú  -
Filmography > Filmografia Dušan Trančík (1946)

upcoming: Akcia Monako
2018: Svetlé miesto
1990: Keď hviezdy boli červené
1988: Mikola a Mikolko
1988: Sedem jednou ranou
1987: Víkend za milión
1985: Iná láska
1983: Štvrtý rozmer
1982: Pavilón šeliem
1981: Fénix
1978: Víťaz
1976: Koncert pre pozostalých

Production > Produkcia PubRes (SK)
Co-production > Koprodukcia CINEART TV Prague (CZ), KOLAM (FR)
Producer > Producent Zuzana Mistríková (SK), Ľubica Orechovská (SK)  
 o  
Budget > Rozpočet 392 232 €
Support > Podpora Audiovizuálny fond, Státní fond kinematografie
Co-production Forums > Koprodukčné trhy a fóra  - - -
o   -o
Principal Photography >
Termín nakrúcania
2023
Expected Completion >
Plánované dokončenie
2024
Expected Release >
Plánovaná premiéra
-
o o
Web -
Previous Title > Predchádzajúci názov  -

 

Contact > Kontakt Festivals > Festivaly Sales > Predaj
PubRes
Grösslingová 63, SK-811 09 Bratislava
+421 2 5263 4203
pubres@pubres.sk
www.pubres.sk

see main contact see main contact

updated: 21.09.2022