Dear Visitors, this database is no longer updated. We're moving to a new and improved website soon. All data is transferred to the new website: www.sfu.sk/filmy/

Slovak Film Institute

 

     

     

     

Šťastné dni
Happy Days
(Šťastné dny)

documentary » development
CZ - SK | far. > col. | min. | biografický dokument > biopic

Šťastné dni

Film Šťastné dni je intímnym dokumentárnym portrétom ikony českého, československého i slovenského filmu - Ivy Janžurovej. Jej osobný i profesionálny život odráža dejiny druhej polovice 20. storočia i už viac ako dvoch dekád storočia dvadsiatehoprvého. Asociatívny spôsob filmového rozprávania nám umožní nazrieť nie len do života tejto výnimočnej herečky ale i do zákulisia nakrúcania prelomových diel česko-slovenskej kinematografie.
>>
Happy Days is an intimate documentary portrait of the icon of Czech, Czechoslovak and Slovak cinema - Iva Janžurová. Her personal and professional life reflects the history of the second half of the 20th century and more than two decades of the 21st century. The associative way of film narration allows us to look not only into the life of this exceptional actress but also behind the scenes of the filming of groundbreaking works of Czech-Slovak cinema.


Director > Réžia   Theodora Remundová
Story > Námet  -
Screenplay > Scenár Theodora Remundová
DOP > Kamera Jan Šípek
Editors >  Strih Jakub Hejna
Music > Hudba  -
Set Design > Architekt  -
Costumes > Kostýmy  -
Sound > Zvuk Martin Stýblo
Animation > Animácia  -
Cast > Hrajú Iva Janžurová a ďalší / and others
Filmography > Filmografia Theodora Remundová (1974)
upcoming: Šťastné dny
2019: Moje století
2003: Ničeho nelituji
Production > Produkcia Cinepoint (CZ)
Co-production > Koprodukcia PubRes (SK), Česká televize (CZ)
Producer > Producent Alice Tabery (CZ), Zuzana Mistríková (SK), Ľubica Orechovská (SK)  
 o  
Budget > Rozpočet 213 505€
Support > Podpora  -
Co-production Forums > Koprodukčné trhy a fóra  - - -
o   -o
Principal Photography >
Termín nakrúcania
10/2022 – 03/2023
Expected Completion >
Plánované dokončenie
2023
Expected Release >
Plánovaná premiéra
10/2023
o o
Web -
Previous Title > Predchádzajúci názov  -

 

Contact > Kontakt Festivals > Festivaly Sales > Predaj
CINEPOINT
Pod Vinicemi 710/13, CZ-165 00 Praha Suchdol
+420 732 88 32 60
tabery.alice@gmail.com
www.cinepoint.cz

PubRes
Grösslingová 63, SK-811 09 Bratislava
+421 2 5263 4203
pubres@pubres.sk
www.pubres.sk


see main contact see main contact

updated: 14.09.2022