Dear Visitors, this database is no longer updated. We're moving to a new and improved website soon. All data is transferred to the new website: www.sfu.sk/filmy/

Slovak Film Institute

 

     

     

     

Ľahostajný smäd
Indifferent Thirst

documentary » production
SK - CZ | far. > col. | 80 min. | kreatívny politický dokument> creative political documentary

Ľahostajný smäd

Slovakia is a country of drinking water. We have no oil, no gold, no gems, but we do have huge water resources. Corn Island is our greatest wealth. Many people from Bratislava decided to buy or build a house there, one of the reasons being the high-quality water with its own well. However, new houses were also built in places where they shouldn’t have been – and there are consequences. A full-length film about water, about what you won’t read much about anywhere else, and also why...
>>
Slovensko je krajinou pitnej vody – nemáme ropu, zlato, drahokamy, ale máme obrovské vodné zdroje. Žitný ostrov je naším najväčším bohatstvom. Veľa Bratislavčanov sa rozhodlo kúpiť alebo postaviť si tam dom, jedným z dôvodov bola aj kvalitná voda z vlastnej studne. Stavalo sa však aj tam, kde sa nemalo, a to má dôsledky. Celovečerný film o vode, o tom, čo sa o tejto téme nikde veľmi nedočítate, aj o tom prečo...


Director > Réžia   Zuzana Piussi, Lena Kušnieriková
Story > Námet Zuzana Piussi, Lena Kušnieriková
Screenplay > Scenár Zuzana Piussi, Lena Kušnieriková
DOP > Kamera Zuzana Piussi
Editors >  Strih  -
Music > Hudba  -
Set Design > Architekt  -
Costumes > Kostýmy  -
Sound > Zvuk Adam Matej, Jan Richtr
Animation > Animácia  -
Cast > Hrajú Elena Fatulová, Tatiana Kratochvílová, Anna Maria Velič, Dušan Velič
Filmography > Filmografia Zuzana Piussi (1971)

upcoming: Ľahostajný smäd
2022: Zošalieť
2021: Očista
2019: Ukradnutý štát
2019: Obliehanie mesta (spolurež. / co-dir.)
2019: Univerzity a svoboda (spolurež. / co-dir.)
2017: Selský rozum (spolurež. / co-dir.)
2016: Ťažká voľba
2012: Krehká identita
2012: Od Fica do Fica
2011: Muži revolúcie
2008: Babička


Lena Kušnieriková (1991)

upcoming: Ľahostajný smäd
upcoming: Pozor, padá SNG!
upcoming: Katka

Production > Produkcia VIRUSfilm (SK)
Co-production > Koprodukcia D1film (CZ)
Producer > Producent Vít Janeček (SK/CZ)  
 o  
Budget > Rozpočet  -
Support > Podpora Audiovizuálny fond
Co-production Forums > Koprodukčné trhy a fóra  - - -
o   -o
Principal Photography >
Termín nakrúcania
2021 – 2023
Expected Completion >
Plánované dokončenie
1Q/2024
Expected Release >
Plánovaná premiéra
1Q/2024
o o
Web -
Previous Title > Predchádzajúci názov  -

 

Contact > Kontakt Festivals > Festivaly Sales > Predaj
VIRUSfilm
Grösslingová 69, SK-811 09 Bratislava
+421 951 490 550
virusfilm.sk@gmail.com
www.virusfilm.sk

see main contact see main contact

updated: 08.11.2022