Dear Visitors, this database is no longer updated. We're moving to a new and improved website soon. All data is transferred to the new website: www.sfu.sk/filmy/

Slovak Film Institute

 

     

     

     

Emília
Emilia

documentary » post-production
SK | far. > col. | 75 min. | biograficy dokument > biopic

Emília

A film about the actress Emília Vášáryová should be a look back at her life and work. The scope of her work is incredibly wide. She co-created the shape of modern Slovak and Czech theatre, film, television and radio. In the course of her journey, she came into contact with important personalities of our own and European culture, many of whom she met in person and collaborated with. Through the subjective testimony of Emília Vášáryová, the film should map the transformation of culture in Slovakia over the last seventy years.
>>
Film o herečke Emílii Vášáryovej by mal byť obzretím sa za jej životom a tvorbou. Rozsah jej práce je neuveriteľne široký. Spoluvytvárala podobu moderného slovenského i českého divadla, filmu, televízie a rozhlasu. Na svojej ceste prišla do kontaktu s významnými osobnosťami našej i európskej kultúry, mnohé z nich stretla osobne a spolupracovala s nimi. Film by mal cez subjektívne svedectvo Emílie Vášáryovej zmapovať premenu kultúry na Slovensku za posledných 70 rokov.


Director > Réžia   Martin Šulík
Story > Námet Martin Šulík
Screenplay > Scenár Martin Šulík
DOP > Kamera Richard Krivda
Editors >  Strih Marek Šulík
Music > Hudba Vladimír Godár
Set Design > Architekt  -
Costumes > Kostýmy  -
Sound > Zvuk Dušan Kozák
Animation > Animácia  -
Cast > Hrajú  -
Filmography > Filmografia Martin Šulík (1962)

Výber / Selection:
upcoming: Emília Vášáryová

2022: Kôň

2020: Milan Sládek
2020: Muž so zajačími ušami
2018: Tlmočník
2011: Cigán
2005: Slnečný štát
2000: Krajinka
1999: Praha očima.... (1 ep.)
1997: Orbis Pictus
1995: Záhrada
1992: Všetko čo mám rád
1991: Neha

Production > Produkcia LEON Productions (SK)
Co-production > Koprodukcia Rozhlas a televízia Slovenska (SK), Slovenský filmový ústav (SK)
Producer > Producent Dávid Čorba (SK), Mario Homolka (SK)  
 o  
Budget > Rozpočet 95 000€
Support > Podpora Ministerstvo kultúry SR, Audiovizuálny fond
Co-production Forums > Koprodukčné trhy a fóra  - - -
o   -o
Principal Photography >
Termín nakrúcania
09/2021 – 12/2022
Expected Completion >
Plánované dokončenie
09/2023
Expected Release >
Plánovaná premiéra
SK: 09/2023, ASFK
o o
Web -
Previous Title > Predchádzajúci názov Emília Vášáryová / Emilia Vasaryova

 

Contact > Kontakt Festivals > Festivaly Sales > Predaj
LEON Productions
Jadranská 41, SK-84105 Bratislava
+421 905 609 173
leon@leonproductions.sk
www.leonproductions.sk

see main contact see main contact

updated: 26.09.2023