15x15x5 (minisalon 1984)
15x15x5 (minisalon 1984)

documentary » post-production
CZ - SK | far. > col. | 100 min. | kreatívny biografická dokument > creative documentary

15x15x5 (minisalon 1984)

A cinematic essay on the limits of freedom framed by the story of a unique Czechoslovak artistic experiment from the Normalisation period. In the “Orwellian” year of 1984, artist Joska Skalník sent wooden boxes around the Czechoslovak art scene with a call for free artistic play. The works of 244 artists make up the unique “Minisalon” ensemble – a diverse and ambivalent image of the period. The diversity of the ensemble is also reflected in the film narrative which freely combines documentary techniques, animation and television archives.
>>
Filmová esej o hraniciach slobody, rámcovaná príbehom unikátneho československého výtvarného experimentu doby normalizácie. V „orwellovskom“ roku 1984 rozoslal výtvarník Joska Skalník po československej výtvarnej scéne drevené krabičky s výzvou na slobodnú umeleckú hru. Diela 244 umelcov tvoria unikátny súbor Minisalon – rozmanitý a ambivalentný obraz doby. Rozmanitosť súboru sa odráža aj vo filmovom rozprávaní, ktoré voľne pracuje s dokumentárnymi postupmi, animáciami a televíznymi archívnymi materiálmi.


Director > Réžia   Janek Q Růžička
Story > Námet Joska Skalník, Lukáš Skalník, Janek Q Růžička
Screenplay > Scenár Janek Q Růžička
DOP > Kamera David Čálek
Editors >  Strih Ema Adamove
Music > Hudba Ivan Acher
Set Design > Architekt  -
Costumes > Kostýmy  -
Sound > Zvuk Marek Musil
Animation > Animácia Lukáš Fišárek
Cast > Hrajú Joska Skalník, Michael Rittstein, Kurt Gebauer, Laco Teren, Rudolf Sikora
Filmography > Filmografia Janek Q Růžička (1976)
debut
Production > Produkcia NOMAD films (CZ)
Co-production > Koprodukcia EALLIN NOMAD Slovakia (SK), EALLIN CREATIVE (CZ)
Producer > Producent Jozef Lipa (SK/CZ), Lukáš Skalník (CZ)  
 o  
Budget > Rozpočet 300 000€
Support > Podpora Audiovizuálny fond, Státní fond kinematografie
Co-production Forums > Koprodukčné trhy a fóra  - - -
o   -o
Principal Photography >
Termín nakrúcania
2020 – 2022
Expected Completion >
Plánované dokončenie
11/2022
Expected Release >
Plánovaná premiéra
CZ: 09/2023
SK: 09/2023
o o
Web www.minisalon.cz
Previous Title > Predchádzajúci názov  -

 

Contact > Kontakt Festivals > Festivaly Sales > Predaj
NOMAD films
Chudenická 1059/30, CZ-102 00 Praha 10
+421 903 681 881
jozef.lipa@nomadfilms.cz
www.nomadfilms.cz

EALLIN NOMAD Slovakia
Špitálska 57/16, SK-811 08 Bratislava
+421 903 681 881
jozef.lipa@eallin.com
www.eallin.com


see main contact see main contact

updated: 11.01.2023