OUCA – (NE)SKUTOčNí PRíBECH
Sheep

» ©2022
SK | far. > col. | 79 min. | kreatívny dokument, hraný dokument (dokudráma), mockument > docudrama, mockument

OUCA –  (NE)SKUTOčNí PRíBECH

Ľuboš has insight, he has his own opinion and he doesn’t trust the media, who seek only after profit and never write the truth. Ľuboš is one of the few who has kept his “common” sense. That is why he has to endure the fate of a man who has revealed secret facts about what is happening around us. Especially about the so-called pandemic, by means of which the elites want to control us. Ľuboš lives with his sister Kamila and is unemployed. Therefore, he has enough time to make a gripping documentary about himself which will help to bring humanity back to freedom and break free from the shackles of Covid slavery.
>>
Ľuboš má prehľad, má vlastný názor a neverí médiám, ktorým ide iba o zisk a ktoré nikdy nenapíšu pravdu. Ľuboš si ako jeden z mála zachoval „zdravý“ rozum. Aj preto musí znášať údel človeka, ktorý odhalil utajované skutočnosti o dianí okolo nás, najmä o takzvanej pandémii, pomocou ktorej nás chcú ovládnuť elity. Ľuboš býva u svojej sestry Kamily a je nezamestnaný. Preto má dostatok času, aby o sebe nakrútil strhujúci dokument, ktorý pomôže ľudstvo opäť doviesť k slobode a vymaniť z pút covidového otroctva.


Director > Réžia   Peter Pavlík
Story > Námet Peter Pavlík
Screenplay > Scenár Peter Pavlík
DOP > Kamera Peter Pavlík, Katarína Smaczna
Editors >  Strih Peter Pavlík
Music > Hudba  -
Set Design > Architekt  -
Costumes > Kostýmy  -
Sound > Zvuk Peter Pavlík
Animation > Animácia  -
Cast > Hrajú Peter Pavlík, Katarína Smaczna, Erik Binder
Filmography > Filmografia Peter Pavlík (1981)
debut
Production > Produkcia Artactive production (SK)
Co-production > Koprodukcia Filmpark (SK)
Producer > Producent Peter Pavlík (SK), Igor Kovács (SK)  
 o  
Budget > Rozpočet 5 000 €
Support > Podpora  -
Co-production Forums > Koprodukčné trhy a fóra  - - -
o   -o
Expected Completion >
Plánované dokončenie
2022
Release >
Distribučná premiéra
SK: 10/2022
o o
Web -
Previous Title > Predchádzajúci názov  -

 

Contact > Kontakt Festivals > Festivaly Sales > Predaj
Artactive production
Drotárska cesta 21/A, SK-811 02 Bratislava
+421 948 948 839
igor.kovacss@gmail.com

see main contact see main contact

updated: 08.11.2022