Dear Visitors, this database is no longer updated. We're moving to a new and improved website soon. All data is transferred to the new website: www.sfu.sk/filmy/

Slovak Film Institute

 

     

     

     

Let domov
Good Old Czechs
(Good Old Czechs)

» ©2022
CZ - SK | čb. > b&w. | 83 min. | dokumentárny film zostavený z archívnych materiálov > collage film

Let domov

The Odyssey of Czechoslovak aviators fighting across war-torn Europe. A unique poetic form of archive storytelling with never-before-seen footage following two Czechoslovak aviators, František Fajtl and Filip Jánský, who escaped to fight the Nazis. Using only archive footage, it allows the audience to experience both the momentous historical events and daily wartime life through the eyes of the airmen as if they were taking place here and now.
>>
Odysea československých letcov vojnovou Európou. Príbeh československých letcov RAF Františka Fajtla a Filipa Jánskeho a ich cesta z okupovaného Československa cez Francúzsko, bitku o Britániu a východný front späť do oslobodenej Prahy. Príbeh vystavaný iba z dobových archívnych záberov umožňuje jedinečným spôsobom, cez osobnú skúsenosť a rozprávanie oboch letcov, prežiť dejinné udalosti a chvíle vojnového života a vidieť ich očami oboch hrdinov, akoby sa odohrávali tu a teraz.


Director > Réžia   Tomáš Bojar
Story > Námet Tomáš Bojar
Screenplay > Scenár Tomáš Bojar, Marek Šindelka
DOP > Kamera  -
Editors >  Strih Šimon Špidla
Music > Hudba Stroon
Set Design > Architekt  -
Costumes > Kostýmy  -
Sound > Zvuk Václav Flegl
Animation > Animácia  -
Voices > Hlasy Jan Foukal, Miroslav Pecháček
Filmography > Filmografia Tomáš Bojar (1981)

2022: Good Old Czechs
2022: Zkouška umění
2019: Letní hokej
2018: Mimořádná zpráv
2016: FC Roma
2012: Dva nula
2008: Česká RAPublika

 

Production > Produkcia NOW Productions (CZ)
Co-production > Koprodukcia Česká televize (CZ), Rohlas a televízia Slovenska (SK), ARTICHOKE (SK), KM PLUS MEDIA (CZ)
Producer > Producent Gordon Lovitt (CZ), Petr Soukup (CZ), Petra Ptáčková (CZ), Henrieta Cvangová (SK), Juraj Krasnohorský (SK)  
 o  
Budget > Rozpočet 198 800 €
Support > Podpora Státní fond kinematografie
Co-production Forums > Koprodukčné trhy a fóra  - - -
o   -o
World Premiere >
Svetová premiéra
TBA
Release >
Distribučná premiéra
CZ: 09/2022, Pilot Films
SK: 10/2022, Filmtopia
o o
Web www.goodoldczechs.cz
Previous Title > Predchádzajúci názov Hore aj dole, Nahoře i dole

 

Contact > Kontakt Festivals > Festivaly Sales > Predaj
NOW Productions
Biskupský dvůr 1152/2, CZ-110 00 Praha 1
+420 602 316 666
gl@nowproductions.cz
www.nowproductions.cz

ARTICHOKE
Čapkova 16, SK-811 04 Bratislava
+421 904 185 692
artichoke@artichoke.sk
www.artichoke.sk


see main contact see main contact

updated: 08.11.2022