Dear Visitors, this database is no longer updated. We're moving to a new and improved website soon. All data is transferred to the new website: www.sfu.sk/filmy/

Slovak Film Institute

 

     

     

     

Katka
Katka

documentary » development
SK | far. > col. | 80 min. | kreatívny biografický dokument > creative documentary

Katka

The film follows the story of Katka who, as a child, experienced sexual abuse in a summer camp. The narrative is structured as a documentary whodunnit revealing how the incident occurred and how it is possible that an unequal and unhealthy relationship between a child and an adult could have continued for so long, despite the entire camp community knowing about it. We focus on the coming-of-age story of a woman who struggles with her own trauma stemming from the abuse, but who does not give up and ultimately finds her due place in society.
>>
Film sleduje príbeh Katky, ktorá zažila v detstve v letnom tábore sexuálne zneužívanie. Rozprávanie je postavené ako dokumentárna detektívka, v ktorej odhaľujeme, ako k incidentu došlo a ako je možné, že nerovný a nezdravý vzťah dieťaťa a dospelého mohol fungovať tak dlho napriek tomu, že celá komunita tábora o ňom vedela. Sústredíme sa na príbeh dospievania ženy, ktorá bojuje s vlastnou traumou vyplývajúcou zo zneužívania, no nevzdáva sa a nakoniec nachádza plnohodnotné miesto v spoločnosti.


Director > Réžia   Lena Kušnieriková
Story > Námet Lena Kušnieriková
Screenplay > Scenár Lena Kušnieriková, Jakub Medvecký
DOP > Kamera Michal Fulier
Editors >  Strih  -
Music > Hudba  -
Set Design > Architekt  -
Costumes > Kostýmy  -
Sound > Zvuk Denisa Uherová
Animation > Animácia  -
Cast > Hrajú  -
Filmography > Filmografia Lena Kušnieriková (1991)

upcoming: Ľahostajný smäd
upcoming: Pozor, padá SNG!
upcoming: Katka

Production > Produkcia Super film (SK)
Co-production > Koprodukcia -
Producer > Producent Monika Lošťáková (SK), Simona Hrušovská (SK)  
 o  
Budget > Rozpočet -
Support > Podpora Audiovizuálny fond
Co-production Forums >
Koprodukčné trhy a fóra
 - - -
o   -o
Principal Photography >
Termín nakrúcania
2022 – 2023
Expected Completion >
Plánované dokončenie
2025
Expected Release >
Plánovaná premiéra
2025
o o
Web -
Previous Title > Predchádzajúci názov  -

 

Contact > Kontakt Festivals > Festivaly Sales > Predaj
Super film
Mýtna 42, SK-811 07 Bratislava
+421 904 415 006
info@superfilm.me
www.superfilm.me

see main contact see main contact

updated: 20.04.2023