Dear Visitors, this database is no longer updated. We're moving to a new and improved website soon. All data is transferred to the new website: www.sfu.sk/filmy/

Slovak Film Institute

 

     

     

     

Hranice Európy
The Limits of Europe
(Hranice Evropy)

documentary » post-production
CZ - SK - FR | far. > col. | 90 min. | kreatívny dokument > creative documentary

Hranice Európy

The Limits of Europe follows the lives of people on the periphery of public interest. In a world of great social inequalities, they have left to earn money for their families, they labour to the point of exhaustion and can see no bright tomorrows. Their employers know that they are capable of doing practically anything to earn a living and do not hesitate to take advantage of it. This creates an endless cycle of labour exploitation. A continuation of the successful project by Apolena Rychlíková and Sasha Uhlová, this time from the environment of Eastern Europeans seeking their fortune in the West.
>>
Film Hranice Európy sleduje osudy ľudí na periférii verejného záujmu. Vo svete veľkých sociálnych nerovností odišli zarábať peniaze pre svoje rodiny, pracujú do úmoru a nevidia svetlé zajtrajšky. Ich zamestnávatelia vedia, že sú pre zárobok schopní urobiť prakticky čokoľvek, a neváhajú to využiť. Tak vzniká nekonečný kolobeh pracovného vykorisťovania. Pokračovanie úspešného projektu Apoleny Rychlíkovej a Saše Uhlovej, tentoraz z prostredia Východoeurópanov, ktorí hľadajú šťastie na Západe.


Director > Réžia   Apolena Rychlíková
Story > Námet Apolena Rychlíková, Saša Uhlová
Screenplay > Scenár Apolena Rychlíková, Saša Uhlová
DOP > Kamera Jan Šípek, Petr Racek
Editors >  Strih Kateřina Krutská Vrbová
Music > Hudba Jonatán Pastirčák
Set Design > Architekt  -
Costumes > Kostýmy  -
Sound > Zvuk Martin Merc
Animation > Animácia  -
Cast > Hrajú  -
Filmography > Filmografia Apolena Rychlíková (1989)

debut

Production > Produkcia Hypermarket Film (CZ)
Co-production > Koprodukcia kerekesfilm (SK), KOLAM PRODUCTIONS SARL (FR)
Producer > Producent Filip Remunda, Vít Klusák (CZ), Peter Kerekes (SK), Olga Prud’homme-Farges (FR)  
 o  
Budget > Rozpočet 327 243 €
Support > Podpora Audiovizuálny fond, Státní fond kinematografie, Arte, Česká televize
Co-production Forums > Koprodukčné trhy a fóra  - - -
o   -o
Principal Photography >
Termín nakrúcania
05/2020 – spring / jar 2023
Expected Completion >
Plánované dokončenie
2023
Expected Release >
Plánovaná premiéra
2023/2024
o o
Web -
Previous Title > Predchádzajúci názov  -

 

Contact > Kontakt Festivals > Festivaly Sales > Predaj

Hypermarket Film
Křemencova 178/10, CZ-11000 Praha
+420 223 018 119
email@hypermarketfilm.cz
www.hypermarketfilm.cz


kerekesfilm
Mikovíniho 31, SK-040 11, Košice
+421 905 255 698
kerekesfilm@gmail.com
www.kerekesfilm.com


see main contact see main contact

updated: 07.11.2023