Akvabely z Prandorfu
Aquabells from Prandorf

documentary » production
SK | far. > col. | 80 min. | kreatívny dokument > creative documentary

Akvabely z Prandorfu

The stories of five women from the village of Devičany near Banská Štiavnica. They decided to “redbrand”, to improve, to change the settings of their lives and gender status. They took an axe and cut a hole in the ice on the Veľká Vodárenská tajch and started to harden themselves. And that was the beginning of their rebellion... The village watches them suspiciously and has its own opinion. But laughter gives them courage to break the barriers of gender stereotypes. The Aquabelles of Prandof tells the stories of women in the story of a changing history.
>>
Príbehy piatich žien z dedinky Devičany pri Banskej Štiavnici. Rozhodli sa pre „redbranding“, skvalitnenie, zmenu nastavenia svojho života a rodového postavenia. Zobrali sekeru a na tajchu Veľká Vodárenská vysekali dieru do ľadu a začali sa otužovať. A to bol začiatok ich vzbury... Obec ich podozrievavo sleduje a myslí si svoje. Ale smiech im dáva odvahu prelomiť bariéry rodových stereotypov. Akvabely z Prandorfu rozprávajú príbehy žien v príbehu meniacej sa histórie.


Director > Réžia   Palo Korec
Story > Námet Palo Korec
Screenplay > Scenár Palo Korec
DOP > Kamera Ján Meliš
Editors >  Strih Peter Kordáč
Music > Hudba  -
Set Design > Architekt  -
Costumes > Kostýmy  -
Sound > Zvuk  -
Animation > Animácia  -
Cast > Hrajú  -
Filmography > Filmografia Palo Korec (1958)

upcoming: Akvabely z Prandorfu
2016: Finále
2015: Čakáreň
2013: Exponáty alebo Príbehy z kaštieľa

Production > Produkcia FilmWorx (SK)
Co-production > Koprodukcia Rozhlas a televízia Slovenska (SK)
Producer > Producent Peter Neveďal (SK), Jaroslav Niňaj (SK)  
 o  
Budget > Rozpočet  -
Support > Podpora Audiovizuálny fond
Co-production Forums > Koprodukčné trhy a fóra  - - -
o   -o
Principal Photography >
Termín nakrúcania
 -
Expected Completion >
Plánované dokončenie
2024
Expected Release >
Plánovaná premiéra
2024
o o
Web -
Previous Title > Predchádzajúci názov  -

 

Contact > Kontakt Festivals > Festivaly Sales > Predaj
FilmWorx
Bajkalská 13495/7A, SK-831 04 Bratislava
+421 905 455 234
peter@filmworx.sk

see main contact see main contact

updated: 17.07.2023