Dear Visitors, this database is no longer updated. We're moving to a new and improved website soon. All data is transferred to the new website: www.sfu.sk/filmy/

Slovak Film Institute

 

     

     

     

Slobodní
Free

» ©2022
SK | far. > col. | 80 min. | biografický dokument > biopic

Slobodní

The story of the friendship between Silvester Krčméry and Vladimír Jukl, who were known as the “generals of the secret church”. They founded “hobby groups”, small islands of freedom where people could think and believe freely during totalitarianism. They were already critical of The First Slovak Republic. After the advent of communism, they were persecuted and spent many years in prison. Their efforts culminated with the Candle Demonstration, which was attended by thousands of people who protested non-violently against the regime. Their movement later became actively involved in the Velvet Revolution.
>>
Príbeh priateľstva Silvestra Krčméryho a Vladimíra Jukla, ktorých nazývali „generálmi tajnej cirkvi“. Zakladali „krúžky“, malé ostrovy slobody, kde mohli ľudia počas totality slobodne myslieť a veriť. Kritickí boli už voči slovenskému štátu. Po príchode komunizmu boli prenasledovaní a strávili dlhé roky vo väzení. Vrcholom ich úsilia bola sviečková manifestácia: zúčastnili sa na nej tisíce ľudí, ktorí nenásilne prejavili protest proti režimu. Neskôr sa ich hnutie aktívne zapojilo do Nežnej revolúcie.


Director > Réžia   Slavomír Zrebný
Story > Námet  -
Screenplay > Scenár Slavomír Zrebný
DOP > Kamera Timotej Križka
Editors >  Strih Branislav Gotthardt, Slavomír Zrebný
Music > Hudba Igor Baar
Set Design > Architekt  -
Costumes > Kostýmy  -
Sound > Zvuk Igor Baar
Animation > Animácia  -
Účinkujú> Hrajú Silvester Krčméry, Vladimír Jukl, František Mikloško, Vladimír Krčméry, Juliana Gubišová
Filmography > Filmografia Slavomír Zrebný (1985)

2022: Slobodní
2017: DOGG (1 pov. / ep.)

Production > Produkcia gotthardt film (SK)
Co-production > Koprodukcia Rozhlas a televízia Slovenska (SK), Ústav pamäti národa (SK)
Producer > Producent Branislav Gotthardt (SK)  
 o  
Budget > Rozpočet  87 000 Eur
Support > Podpora Ministerstvo kultúry SRAudiovizuálny fond, Nadácia Konráda Adenauera
Co-production Forums > Koprodukčné trhy a fóra  - - -
o   -o
Principal Photography >
Termín nakrúcania
 -
Expected Completion >
Plánované dokončenie
02/2022
Release >
Distribučná premiéra
SK: 09/2022, Itafilm
o o
Web
Previous Title > Predchádzajúci názov  -

 

Contact > Kontakt Festivals > Festivaly Sales > Predaj
gotthardt films
9. januára 649/29, SK-05938 Štrba
+421 907 662 588
brano.gotthardt@gmail.com

see main contact see main contact

updated: 27.01.2023