Dear Visitors, this database is no longer updated. We're moving to a new and improved website soon. All data is transferred to the new website: www.sfu.sk/filmy/

Slovak Film Institute

 

     

     

     

Ďaleko od Mikulova
So Far from Mikulov
(Daleko od Mikulova)

documentary » post-production
CZ – SK – US | far. > col. | 90 min. | biografický dokument > biopic

Ďaleko od Mikulova

Our film is a story of the American dream. A dream shared by many around the world, only a small fraction of whom manage to make it happen. Marie came to America hoping to give her life new meaning. The small town she came from, Mikulov, with its lazy, almost static atmosphere, was no challenge for a young painter. America has been a dream for Czechs for hundreds of years – a dream of fame, success, exoticism, and unlimited opportunities.
>>
Marie je fotografka. Pochádza z Mikulova. Žije v New Yorku. Za muža má Thomasa. Film Ďaleko od Mikulova je obrazom nezvyčajného vzťahu a silného umeleckého partnerstva medzi fotografkou Mariou Tomanovou a historikom umenia Thomasom Beachdalom. Zároveň je to obraz amerického „sna“ a americkej reality na príklade mladej Stredoeurópanky, ktorá sa rozhodla opustiť rodné mesto, zmeniť svoj odbor i vzhľad a preraziť v extrémne konkurenčnom prostredí newyorskej fotografickej scény.


Director > Réžia   Marie Dvořáková
Story > Námet Marie Dvořáková
Screenplay > Scenár Marie Dvořáková
DOP > Kamera Adam Oľha, Marie Dvořáková
Editors >  Strih Jana Vlčková
Music > Hudba  -
Set Design > Architekt  -
Costumes > Kostýmy  -
Sound > Zvuk Richard Fülek
Animation > Animácia  -
Cast > Hrajú  -
Filmography > Filmografia Marie Dvořáková (1978)
debut
Production > Produkcia Evolution Films (CZ)
Co-production > Koprodukcia PubRes (SK), HBO Czech Republic (CZ), Marie Dvořáková (US)
Producer > Producent Pavel Berčík (CZ), Ondřej Zima (CZ), Zuzana Mistríková (SK), Ľubica Orechovská (SK)  
 o  
Budget > Rozpočet 263 442 €
Support > Podpora Audiovizuálny fond, Státní fond kinematografie
Co-production Forums > Koprodukčné trhy a fóra

East Doc Platform 2022
Czech Docs: Coming Soon 2022

o   -o
Principal Photography >
Termín nakrúcania
07/2021 – 05/2022
Expected Completion >
Plánované dokončenie
2Q/2023
Expected Release >
Plánovaná premiéra
Autumn / jeseň 2023
o o
Web -
Previous Title > Predchádzajúci názov  -

 

Contact > Kontakt Festivals > Festivaly Sales > Predaj
Evolution Films
Senovážné nám. 2088/10A, CZ-110 00 Praha 1
+420 222 240 770
pbercik@evolutionfilms.cz
www.evolutionfilms.cz

PubRes
Grösslingová 63, SK-811 09 Bratislava
+421 2 5263 4203
pubres@pubres.sk
www.pubres.sk
see main contact see main contact

updated: 07.11.2023