Vtáčnik
The Birdhill

documentary » post-production
SK – CZ | far. > col. | 80 min. | kreatívny dokument > creative documentary

Vtáčnik

The inhabitants of a Central European urban district called Bird Hill, their nesting, relationships and ideas of home. While this place’s past is associated with Maria Theresa’s legendary vineyards and a colourful bird population, the future seems to be writing power and money into the tarmac. Whatever the outcome, this film shows man as one of many forms of settlement. After all, birds were here before him. And to this day they are the only inhabitants whose movements and relationships are not defined by fences and land.
>>
Obyvatelia jednej stredoeurópskej mestskej štvrte menom Vtáčnik, ich hniezdenie, vzťahy a predstavy o domove. Kým minulosť tohto miesta sa spája s legendárnymi vinohradmi Márie Terézie a pestrým vtáčím osídlením, zdá sa, že budúcnosť budú písať moc a peniaze do asfaltu. Nech to dopadne akokoľvek, tento film ukazuje človeka ako jednu z mnohých foriem osídlenia. Vtáky tu totiž boli pred ním. A dodnes sú jedinými obyvateľmi, ktorých pohyb a vzťahy nedefinujú ploty a pozemky.


Director > Réžia   Eva Križková
Story > Námet Eva Križková, Tereza Križková
Screenplay > Scenár Eva Križková
DOP > Kamera Martin Jurči
Editors >  Strih Hana Dvořáčková
Music > Hudba  -
Set Design > Architekt  -
Costumes > Kostýmy  -
Sound > Zvuk Tobiáš Potočný
Animation > Animácia  -
Cast > Hrajú Zuzana Krišková, Ján Dobšovič, Jaro Antal, Tomáš Husár, Katka Husárová a ďalší / and others
Filmography > Filmografia Eva Križková (1980)
debut
Production > Produkcia Dayhey (SK)
Co-production > Koprodukcia Film a Sociologie (CZ)
Producer > Producent Silvia Panáková (SK), Jarmila Poláková (CZ)  
 o  
Budget > Rozpočet 119 600 €
Support > Podpora Audiovizuálny fond, Státní fond kinematografie
Co-production Forums >
Koprodukčné trhy a fóra
Bratislava Industry Days 2022, Slovakia
dok.incubator SK 2023
o   -o
Principal Photography >
Termín nakrúcania
2022
Expected Completion >
Plánované dokončenie
2024
Expected Release >
Plánovaná premiéra
02/2025
o o
Web -
Previous Title > Predchádzajúci názov Naši susedia

 

Contact > Kontakt Festivals > Festivaly Sales > Predaj
Dayhey
Rozvodná 15, SK-831 03 Bratislava
+421 907 787 945
silvia@arinafilm.sk

Film Expanded / Matej Sotník
+ 421 903 87 58 77
mat.sotnik@gmail.com
www.filmexpanded.com
see main contact

updated: 11.09.2023