Peter Dvorský
Peter Dvorsky – Opera Singer

» ©2022
SK | far. > col. | 77 min. | biografický dokument > biopic

Peter Dvorský

The high quality of art, performances pushing the limits, many international awards and Peter Dvorský’s attitude and philosophy themselves constitute the unique basis for our film. We would like to draw attention, in an attractive language, to the importance of artists and their impact in their work. Addressing young audiences too, we would like to show not only what singing operatic roles on the biggest stages in the world entails, but also how the world of serious music changes. We would like the accounts of Mr. Dvorský to become an inspiration for all who dare to dream.
>>
Vysoká kvalita umenia, výkony posúvajúce hranice, množstvo medzinárodných ocenení a samotný postoj i filozofia Petra Dvorského sú jedinečným základom nášho filmu. Pútavým jazykom chceme upozorniť na dôležitosť umelcov a ich presah v ich tvorbe. S dôrazom aj na mladých divákov chceme ukázať, nielen čo operný spev na najväčších scénach sveta obnáša, ale aj to, ako sa mení svet vážnej hudby. Chceme, aby boli výpovede pána Dvorského inšpiráciou pre všetkých, ktorí majú sny.


Director > Réžia   Iveta Malachovská
Story > Námet Iveta Malachovská
Screenplay > Scenár Marián Turner
DOP > Kamera Štefan Rybár
Editors >  Strih Tono Fabian
Music > Hudba  -
Set Design > Architekt  -
Costumes > Kostýmy  -
Sound > Zvuk Michal Hanzely
Animation > Animácia  -
Cast > Hrajú Peter Dvorský, Gabriela Beňačková, Kurt Rydl, Marta Dvorská, Kristína Dvorská
Filmography > Filmografia Iveta Malachovská (1965)
debut
Production > Produkcia FREE COOL IN (SK)
Co-production > Koprodukcia Rozhlas a televízia Slovenska (SK)
Producer > Producent Iveta Malachovská (SK)  
 o  
Budget > Rozpočet 112 000 €
Support > Podpora Audiovizuálny fond
Co-production Forums > Koprodukčné trhy a fóra  - - -
o   -o
Principal Photography >
Termín nakrúcania
04 – 08/2021
Release >
Distribučná premiéra
SK: 04/2022, Continental film
o o
Web -
Previous Title > Predchádzajúci názov  -

 

Contact > Kontakt Festivals > Festivaly Sales > Predaj
FREE COOL IN
Zámocká 22, SK-811 01 Bratislava

imalachovska@gmail.com

Krimama / Kristina Kocian 
+421 908 687 758
see main contact

updated: 05.09.2022