Dear Visitors, this database is no longer updated. We're moving to a new and improved website soon. All data is transferred to the new website: www.sfu.sk/filmy/

Slovak Film Institute

 

     

     

     

Vesmírny kovboj
Space Cowboy

» ©2023
SK | far. + čb. > col. + b&w | 78 min. | biografický dokument > biopic

Vesmírny kovboj

The documentary about Richard Krivda is dedicated to the significant Slovak director of photography, known both at home and abroad. Richard Krivda is not only a cinematographer who made dozens of films with important directors, but also a traveller and adventurer who has innumerable thrilling stories from his filmmaking journeys in store.
>>
Dokument o Richardovi Krivdovi sa venuje osobnosti významného slovenského kameramana, známeho doma i v zahraničí. Richard Krivda nie je len kameraman, ktorý nakrútil desiatky filmov s významnými režisérmi, ale aj cestovateľ a dobrodruh, ktorý má v archíve nespočetné množstvo napínavých historiek zo svojich filmárskych ciest.


Director > Réžia   Lukáš Teren
Story > Námet Lukáš Teren
Screenplay > Scenár Ján Púček, Lukáš Teren
DOP > Kamera Maroš Žilinčan, Gábor Angyal
Editors >  Strih Zuzana Cséplő
Music > Hudba Tomáš Gregor
Set Design > Architekt  -
Costumes > Kostýmy  -
Sound > Zvuk Tomáš Gregor
Animation > Animácia  -
Cast > Hrajú Richard Krivda
Filmography > Filmografia Lukáš Teren (1987)
debut
Production > Produkcia Super film (SK)
Co-production > Koprodukcia Rozhlas a televízia Slovenska (SK)
Producer > Producent Monika Lošťáková (SK), Simona Hrušovská (SK)  
 o  
Budget > Rozpočet  -
Support > Podpora Audiovizuálny fond
Co-production Forums > Koprodukčné trhy a fóra  - - -
o   -o
Principal Photography >
Termín nakrúcania
2021/2022
Expected Completion >
Plánované dokončenie
2023
Expected Release >
Plánovaná premiéra
2023
o o
Web -
Previous Title > Predchádzajúci názov  -

 

Contact > Kontakt Festivals > Festivaly Sales > Predaj
Super film
Mýtna 42, SK-811 07 Bratislava
+421 904 415 006
info@superfilm.me
www.superfilm.me

see main contact see main contact

updated: 03.07.2023