Dear Visitors, this database is no longer updated. We're moving to a new and improved website soon. All data is transferred to the new website: www.sfu.sk/filmy/

Slovak Film Institute

 

     

     

     

Investigátori
Investigators

documentary » development
SK – CZ | far. > col. | 80 min. | kreatívny dokument > creative documentary

Investigátori

The feature-length documentary film Investigators is based on the documentary series of the same title. TV series tried to explore various esoteric phenomena and controversial topics (bioresonance, astrology, clairvoyance and others) in a sometimes entertaining, but always detailed and clear way. This time, the team will focus on critical thinking and questions related to it. The film will include popular experiments and also great animations by Tomáš Motal and Veronika Kocourková.
>>
Celovečerný film Investigátori vychádza z rovnomennej dokumentárnej série, ktorá sa snažila preskúmať niekedy zábavne, ale vždy podrobne a jasne rôzne ezoterické fenomény a kontroverzné témy (biorezonancia, astrológia, jasnovidectvo a ďalšie). Tentokrát sa investigátorský tím zameria priamo na kritické myslenie a otázky s ním spojené. Film sa nezaobíde bez povestných experimentov, ale taktiež aj podmanivých animácii Tomáša Motala a Veroniky Kocourkovej.


Director > Réžia   Peter Pokorný
Story > Námet Peter Pokorný, Lukáš Jánoš
Screenplay > Scenár Peter Pokorný, Lukáš Jánoš
DOP > Kamera  -
Editors >  Strih  -
Music > Hudba Martin Hasák
Set Design > Architekt  -
Costumes > Kostýmy  -
Sound > Zvuk  -
Animation > Animácia Veronika Kocourková, Tomáš Motal
Cast > Hrajú Lukáš Jánoš, Jakub Kroulík, Claire Teresa Kroulík-Klingenberg
Filmography > Filmografia Peter Pokorný (1986)
debut
Production > Produkcia Super film (SK)
Co-production > Koprodukcia Xova film (CZ), Rozhlas a televízia Slovensko (SK), Česká televize (CZ)
Producer > Producent Monika Lošťáková (SK), Simona Hrušovská (SK)  
 o  
Budget > Rozpočet  -
Support > Podpora Audiovizuálny fond
Co-production Forums > Koprodukčné trhy a fóra  -
o   -o
Principal Photography >
Termín nakrúcania
2024/2025
Expected Completion >
Plánované dokončenie
2025
Expected Release >
Plánovaná premiéra
SK: 2025
o o
Web www.investigatori.sk
Previous Title > Predchádzajúci názov  -

 

Contact > Kontakt Festivals > Festivaly Sales > Predaj
Super film
Mýtna 42, SK-811 07 Bratislava
+421 904 415 006
info@superfilm.me
www.superfilm.me

see main contact see main contact

updated: 20.04.2023