Dear Visitors, this database is no longer updated. We're moving to a new and improved website soon. All data is transferred to the new website: www.sfu.sk/filmy/

Slovak Film Institute

 

     

     

     

V korunách stromov je pokoj
Calm in the Canopy
(V korunách stromů je klid)

fiction » production
CZ – SK | far. > col. | 90 min. | psychologická dráma > psychological drama

V korunách stromov je pokoj

A wealthy middle-aged man at the airport witnesses a tiny incident involving an unknown, perhaps Arab, young man and airport staff. After the young man is confronted directly at the airport toilets, he feels himself subject to an indefinable but increasingly serious sense of danger. The fear of the evil that had, as it were, encircled the man since then, gradually becomes an obsession. The urgent desire to see the evil, to confront it and destroy it.
>>
Dobre situovaný muž stredného veku je na letisku svedkom drobného incidentu neznámeho, snáď arabského, mladíka so zriadencami. Po tom, čo je mladíkom priamo konfrontovaný na záchodoch letiska, začína muž podliehať nejasnému, ale o to závažnejšiemu pocitu ohrozenia. Strach zo zla, ktorý akoby od tej chvíle okolo muža krúžil, sa postupne mení na posadnutosť. Na nutkavú túžbu vidieť zlo, chytiť ho pri čine a zničiť.


Director > Réžia   Michal Hogenauer
Story > Námet Václav Kadrnka
Screenplay > Scenár Marek Šindelka, Václav Kadrnka
DOP > Kamera Šimon Dvořáček
Editors >  Strih Michal Reich
Music > Hudba Jakub Kudláč
Set Design > Architekt Jana Bejblová
Costumes > Kostýmy Aneta Grňáková
Sound > Zvuk Richard Müller, Ivan Ďurkech
Animation > Animácia  -
Cast > Hrajú Pavel Gajdoš, Judit Bárdos, Michal Isteník
Filmography > Filmografia Michal Hogenauer (1984)

upcoming: V korunách stromů je klid
2019: Tiché doteky

Production > Produkcia Sirius Films Manual (CZ)
Co-production > Koprodukcia Silverart (SK)
Producer > Producent Václav Kadrnka (CZ), Simona Kadrnková (CZ), Katarína Krnáčová (SK)  
 o  
Budget > Rozpočet  -
Support > Podpora Audiovizuálny fond, Státní fond kinematografie, HBO Europe, Česká televize
Co-production Forums > Koprodukčné trhy a fóra SOFIA Meetings
o   -o
Principal Photography >
Termín nakrúcania
11/2021 – 03/2022
Expected Completion >
Plánované dokončenie
2024
Expected Release >
Plánovaná premiéra
2024
o o
Web -
Previous Title > Predchádzajúci názov  -

 

Contact > Kontakt Festivals > Festivaly Sales > Predaj
Sirius Films Manual
Hradská VII. 479, CZ-763 17 Lukov
+420 603 167 350
kadrnkova@email.cz
www.siriusfilmsmanual.cz/cs/

Silverart
Tichá 4, SK-811 02 Bratislava
+421 905 384 615
katarina.krnacova@gmail.com
www.silverartfilm.sk

 


see main contact see main contact

updated: 17.07.2023