Dear Visitors, this database is no longer updated. We're moving to a new and improved website soon. All data is transferred to the new website: www.sfu.sk/filmy/

Slovak Film Institute

 

     

     

     

Raději zešílet v divočině
Better Go Mad in the Wild

documentary » production
CZ – SK | far. > col. | 90 min. | kreatívny dokument > creative documentary

Raději zešílet v divočině

Rather Go Mad in the Wild is not a cataloguing of weirdos or an alternative guide to the Czech Republic’s largest mountain range. It is a plunge into the mysterious realms of the human soul, into long-term solitude and seclusion, a parallel world that nevertheless poses very disturbing questions to ours. It is an intimate quiz in the magical space of the Šumava region, alluding to our fateful life choices and our ability to face them.
>>
Film Raději zešílet v divočině nie je katalogizáciou čudákov ani alternatívnym sprievodcom po najväčšom českom pohorí. Je ponorom do tajuplných oblastí ľudskej duše, do dlhodobej samoty a odlúčenosti, paralelného sveta, ktorý kladie tomu nášmu veľmi znepokojujúce otázky. Ide o intímny kvíz v magickom šumavskom priestore, ktorý naráža na naše osudové životné rozhodnutia a schopnosť čeliť im.


Director > Réžia   Miro Remo
Story > Námet Aleš Palán
Screenplay > Scenár Miro Remo, Aleš Palán
DOP > Kamera Dušan Husár, Miro Remo, Kryštof Hlůže
Editors >  Strih Šimon Hájek
Music > Hudba Adam Matej
Set Design > Architekt  -
Costumes > Kostýmy  -
Sound > Zvuk Adam Matej
Animation > Animácia  -
Cast > Hrajú  -
Filmography > Filmografia Miro Remo (1984)

upcoming: Raději zešílet v divočině
2021: Láska pod kapotou
2016: Richard Müller: Nespoznaný
2014: Comeback

Production > Produkcia Nutprodukce (CZ)
Co-production > Koprodukcia Arsy-Versy (SK)
Producer > Producent Tomáš Hrubý (CZ), Miro Remo (SK)  
 o  
Budget > Rozpočet  -
Support > Podpora Audiovizuálny fond, Creative Europe – MEDIA, Státní fond kinematografie
Co-production Forums > Koprodukčné trhy a fóra East Doc Platform 2021
o   -o
Principal Photography >
Termín nakrúcania
 -
Expected Completion >
Plánované dokončenie
2024
Expected Release >
Plánovaná premiéra
2024
o o
Web  -
Previous Title > Predchádzajúci názov  -

 

Contact > Kontakt Festivals > Festivaly Sales > Predaj
nutprodukce
Na Struze 7, CZ-150 00 Praha 1
+420 731 163 041
info@nutprodukce.cz
www.nutprodukce.cz

Arsy-Versy
Haanova 48, SK-851 04 Bratislava
+421 907 512 977
arsy-versy@gmail.com
www.arsyversy.sk

see main contact see main contact

updated: 17.07.2023