Stopy - Boje v Banskej Štiavnici
Footprints – Fighting in Banska Stiavnica

documentary » post-production
SK | far. > col. | 62 min. | kreatívny dokument > creative documentary

Stopy - Boje v Banskej Štiavnici

The film is a search for Peter Gašparíkʼs grandfather, who was a resistance fighter and concealed the persecuted, defectors and Jews during World War II. At the same time, he was a police superintendent in Štiavnické Bane and his duties largely comprised diversionary and reconnaissance activities. He was a spy. His grandson never met him and so his quest will be to uncover not only him as a person, but also the war-time events in the Banská Štiavnica region. Through private history we get to global history.
>>
Film je vnútorným pátraním po starom otcovi Petra Gašparíka, ktorý bol odbojárom a počas druhej svetovej vojny ukrýval prenasledovaných, zbehov, Židov. Zároveň bol nadstrážmajstrom v Štiavnických Baniach a jeho činnosť spočívala hlavne v diverznej a vo výzvednej činnosti. Bol teda špiónom. Jeho vnuk sa s ním nikdy nestretol, a tak bude pri tomto pátraní odhaľovať nielen svojho starého otca ako človeka, ale aj vojnové udalosti v regióne Banskej Štiavnice. Cez súkromné dejiny sa dostaneme k dejinám globálnym.


Director > Réžia   Peter Gašparík
Story > Námet Peter Gašparík
Screenplay > Scenár Peter Gašparík, Denis Mačor
DOP > Kamera Peter Bencsík
Editors >  Strih Tono Fabian
Music > Hudba  -
Set Design > Architekt  -
Costumes > Kostýmy  -
Sound > Zvuk Matej Hlaváč
Animation > Animácia  -
Cast > Hrajú  -
Filmography > Filmografia Peter Gašparík (1977)

upcoming: Stopy - Boje v Banskej Štiavnici
upcoming: Pandorina skrinka

Production > Produkcia PEGART (SK)
Co-production > Koprodukcia Rozhlas a televízia Slovenska
Producer > Producent Peter Gašparík (SK)  
 o  
Budget > Rozpočet  -
Support > Podpora Audiovizuálny fond
Co-production Forums > Koprodukčné trhy a fóra  - - -
o   -o
Principal Photography >
Termín nakrúcania
 -
Expected Completion >
Plánované dokončenie
11/2022
Expected Release >
Plánovaná premiéra
SK: 02/2023
o o
Web -
Previous Title > Predchádzajúci názov  -

 

Contact > Kontakt Festivals > Festivaly Sales > Predaj
PEGART
Pribišova 6, SK-841 05 Bratislava
+421 948 199 807
pegartslovakia@gmail.com
www.petergasparik.sk

 


see main contact see main contact

updated: 07.12.2022