Dear Visitors, this database is no longer updated. We're moving to a new and improved website soon. All data is transferred to the new website: www.sfu.sk/filmy/

Slovak Film Institute

 

     

     

     

Zavýjať po svojom
Howling Like We Do
(Magunk módjára üvölten)

» ©2022
SK - HU | far. > col. | 90 min. | kreatívny biografický dokument > creative documentary, biopic

Zavýjať po svojom

What can an independent artist in 21st century Eastern Europe do if he wants to live and create without compromise? The life of Lajos Kassak extends across many historical eras; he lived under left- and right-wing dictatorships, through wars and revolutions, even peace and democracy. And in each era he knew how to behave as an artist and as a human without abandoning his ideals.
>>
Čo môže urobiť nezávislý tvorca vo východnej Európe 21. storočia, ak chce žiť a tvoriť bez kompromisov? Život Lajosa Kassáka sa klenie ponad historické obdobia: žil v pravicových i ľavicových diktatúrach, v revolučných časoch i počas vojen, ba aj v demokracii a v každej ére vedel – ako človek i ako umelec – reagovať relevantne a bez toho, aby zradil svoje zásady. Optikou Kassákovho životného príbehu sledujeme aj osudy súčasných umelcov v strednej Európe, ktorí sa takisto musia postaviť moci.


Director > Réžia   Asia Dér
Story > Námet László Jakubecz, Gábor Czímer
Screenplay > Scenár László Jakubecz, Gábor Czímer
DOP > Kamera Balazs Domokos
Editors >  Strih Flora Erdely
Music > Hudba  -
Set Design > Architekt  -
Costumes > Kostýmy  -
Sound > Zvuk Viktor Lente
Animation > Animácia  -
Cast > Hrajú  -
Filmography > Filmografia Asia Dér (1985)
2022: Magunk módjára üvölten
2020: Anyáim története
Production > Produkcia Peter Kerekes (SK)
Co-production > Koprodukcia Éclipse film (HU), Rozhlas a televízia Slovenska (SK)
Producer > Producent Peter Kerekes (SK), Julianna Ugrin (HU)  
 o  
Budget > Rozpočet 154 360 €
Support > Podpora Audiovizuálny fond, Kultminor
Co-production Forums > Koprodukčné trhy a fóra  - - -
o   -o
Principal Photography >
Termín nakrúcania
2021-2022
Expected Completion >
Plánované dokončenie
2022
Release >
Distribučná premiéra
SK: 09/2022, Filmtopia
o o
Web -
Previous Title > Predchádzajúci názov Lajki – návrat Lajosa Kassáka (Lajki – Kassák Lajos hazatér)  / Lajki – The Return of Lajos Kassak

 

Contact > Kontakt Festivals > Festivaly Sales > Predaj
Peter Kerekes
Vištuk 277, SK-900 85 Vištuk
+421 905 255 698
kerekesfilm@gmail.com
www.kerekesfilm.com

see main contact see main contact

updated: 05.09.2022