Tskaltubo
Tskaltubo

documentary » development
SK | far. + čb. > col. + b&w | 80 min. | kreatívny dokument > creative documentary

Tskaltubo

Thirty years ago, Tskaltubo was the most sought-after spa town in the USSR. After its collapse, followed by a war between Abkhazia and Georgia, the spa became the largest refugee camp in the country. Around 6,000 refugees found a home in the sanatoriums. Whole Abkhazian families were uprooted from their prosperous lives in seaside towns and tea and citrus plantations and crammed into a single hotel room. One hotel – one village.
>>
Pred tridsiatimi rokmi bolo Cchaltubo najvyhľadávanejším kúpeľným mestom v Sovietskom zväze. Po páde Sovietskeho zväzu a po vojne medzi Abcházskom a Gruzínskom sa z kúpeľov stal najväčší utečenecký tábor v krajine. V tamojších sanatóriách našlo domov asi 6 000 utečencov. Celé abcházske rodiny boli vykorenené zo svojho prosperujúceho života v prímorských mestách a na čajových a citrusových plantážach a natlačené do jednej hotelovej izby. Jeden hotel – jedna dedina.


Director > Réžia   Andrea Kalinová
Story > Námet Andrea Kalinová
Screenplay > Scenár Andrea Kalinová
DOP > Kamera  -
Editors >  Strih  -
Music > Hudba  -
Set Design > Architekt  -
Costumes > Kostýmy  -
Sound > Zvuk  -
Animation > Animácia  -
Cast > Hrajú  -
Filmography > Filmografia Andrea Kalinová (1980)
debut
Production > Produkcia Super film (SK)
Co-production > Koprodukcia -
Producer > Producent Monika Lošťáková (SK), Simona Hrušovská (SK)  
 o  
Budget > Rozpočet  -
Support > Podpora Audiovizuálny fond
Co-production Forums > Koprodukčné trhy a fóra  - - -
o   -o
Principal Photography >
Termín nakrúcania
2022/2023
Expected Completion >
Plánované dokončenie
2023
Expected Release >
Plánovaná premiéra
2024
o o
Web  -
Previous Title > Predchádzajúci názov  -

 

Contact > Kontakt Festivals > Festivaly Sales > Predaj
Super film
Mýtna 42, SK-811 07 Bratislava

monika@superfilm.me
www.superfilm.me

see main contact see main contact

updated: 01.12.2022